Medlemskap

Svenska Försäkringsföreningen verkar som ett forum för nätverk, debatt och information inom försäkringsområdet. Som personlig medlem får du ta del av bland annat medlemsaktiviteter i form av nätverk, frukostmöten, debatter och stipendieresor. Svenska Försäkringsföreningen erbjuder även medlemskap till företag inom försäkring. Läs mer om de olika medlemsförmånerna nedan.

Personligt medlemskap

Medlemsförmåner personlig medlemskap

 • Gratis medlemsaktiviteter som t.ex. frukostseminarier, medlemsevent och nätverksträffar. 
  Varje år anordnar SFF ett tiotal medlemsaktiviteter med föredrag inom aktuella ämnen och nätverkande. Träffarna är gratis för personliga medlemmar.
   
 • Rabatter på SFF:s utbildningar
  Som personlig medlem erhåller du rabatter på SFF:s kurser och seminarier. Se respektive utbildning för priser.
   
 • Möjlighet att söka stipendiefinansierade internationella studieresor och nätverka med kollegor i Sverige och internationellt
  En viktig uppgift för SFF är att stödja dig som vill studera försäkringsverksamheten utanför landets gränser. Tidigare resor har bland annat gått till Schweiz, England, Holland och USA.
   
 • Du kan söka stipendier genom Svenska Försäkringsföreningen
  Medlemmar i SFF kan söka stipendier och forskningsbidrag. Det gäller såväl redan yrkesverksamma som forskare och studenter. SFF delar varje år ut ungefär 800 000 kr i stipendier och forskningsbidrag.
   
 • Du får Nordisk Försäkringstidskrifts (NFT) nyhetsbrev
  NFT utkommer med fyra nr per år i samarbete med de övriga nordiska försäkringsföreningarna. NFT är en webbutgåva och skickas ut via e-post till dig som är personlig medlem.


Frågor
 

Om du har frågor angående personligt medlemskap, vänligen kontakta info@forsakringsforeningen.se.

Bli personlig medlem


 

Företagsmedlem

Medlemsförmåner för företagsmedlemskap
 

 • 30 % rabatt på Svenska Försäkringsföreningens hela kommersiella produktutbud (utbildning och litteratur)
   
 • 40 % rabatt på ordinarie pris vid registrering av en platsannons på Forsakringsjobb.se


Hur beräknas företagsmedlemsavgiften?
 

Företagsmedlemsavgiften består av en medlemsavgift som betalas till Svenska Försäkringsföreningen, SFF (momsbefriad) och en rörlig serviceavgift som betalas till SFF:s dotterbolag SFF Försäkringsutveckling AB (+ 25 % moms).

1. Medlemsavgiften bestäms av antal anställda i medlemsföretagen enligt nedan:

Antal anställda Medlemsavgift i kr
0-99 6 000
100-499 9 000
500-999 12 000
>1000 17 000


2. Den rörliga serviceavgiften beräknas per anställd i en trappa. Serviceavgiften tas ut per anställd enligt nedan:        

Antal anställda Rörlig serviceavgift i kr/anställd Rörlig serviceavgift i kr per/anställd i landet
0-99  163 82
100-499  82 41
500-999 55 27
>1000 28 14

För anställda i Stockholms län räknas hel rörlig serviceavgift medan för anställda i övriga landet räknas halva serviceavgiften.
 

Läs om våra senast tillkomna företagsmedlemmar.