Är försäkringsbranschen rustad för morgondagens risker?

Brandskyddsföreningen och Svenska Försäkringsföreningen (SFF), har inlett ett samarbete inom utbildningsområdet. Syftet är att skapa nytta för branschen och dess medlemmar genom att utveckla och sprida kunskap kring skadepreventiv verksamhet genom att erbjuda fler kurser och seminarier. Till att börja med kommer ett nytt gemensamt seminarium att arrangeras årligen.

På det första gemensamma seminariumet, tittar vi på framtida hot där Fake news, bedrägerier och uppkopplade fastigheter är några av dem som redan är här men som ökar. Vi kommer även att gå igenom domar och analyser kring ”Hamrefallet” och branden i Grenfell Tower samt hur man kan arbeta framgångsrikt med skadeprevention. Kom och ta del av morgondagens risker och rusta dig genom att bli än mer medveten om dem!

Det här seminariet vänder sig till dig som idag arbetar som vd, riskingenjörer, avdelnings-, enhets-, skade-, och teknisk chef, verksamhetsutvecklare, säkerhet, underwriter. Men passar även dig som vill uppdatera dina kunskaper vad avser risker inom brand, miljö, IT och kommunikationssäkerhet. 

 

0900 – 0910
Seminariet öppnas
Lena Lind, vd, Brandskyddsföreningen
Stefan Pärsson, vd, Svenska Försäkringsföreningen

0910 – 0950
Hur skyddar vi oss mot cyberrisker och Fake news?

ID-kapningar och andra former av bedrägerier ökar. Vi utsätts alltmer för nya typer av risker som det kan upplevas svårt att skydda sig emot. Hur ser brottsutvecklingen ut? Och hur skyddar vi oss mot Fake news? De är redan här!
Jan Olsson, Polismyndigheten, Nationellt bedrägericenter / NBC


0950 - 1040
Uppkopplade fastigheter – trygghet eller hot

Våra fastigheter blir allt mer uppkopplade; dörrlås öppnas och stängas via app, vi har smarta TV-apparater i konferensrummen, aktiva kameror och larm i våra lokaler. Kan det utnyttjas av obehöriga eller är det helt riskfritt? 

1040 – 1100
Paus

1100 – 1130
Vad gör samhället för att stå emot ett driftstopp?

För att få vardagen att fungera, är samhället i stort behov av en hög drift- och leveranssäkerhet av el. Vid större elavbrott kan vi bli utan värme, vatten, kommunikation och all form av dataöverföringar. 
Vad gör samhället för att stå emot dessa längre driftstopp? Och hur länge skulle vi klara ett?
 

1130 – 1210
Vad innebär kameraövervakningen för vår integritet?

Kameraövervakning får bara används när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. Som ett allmänt krav för kameraövervakning av alla typer av platser gäller ”att övervakningen ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med hänsyn till enskildas personliga integritet”. Så hur kan den personliga integriteten skyddas när övervakningen ökar och kameror filmar varje steg vi tar?

1210 –1225
Sammanfattning av förmiddagen
Lena Lind, vd, Brandskyddsföreningen
Stefan Pärsson, vd, Svenska Försäkringsföreningen

1230 – 1315
Lunch

1315 – 1350
Klimat i ständig förändring

Att hålla oss informerade om hur klimatscenariot ser ut är viktigt för försäkringsbolagen. Nya forskningsrön kommer hela tiden och vi kan se att 2017 blev det varmaste året hittills. Kommer vi att nå uppsatta klimatmål? Och finns (trots allt) det positiva trender? 
 

1350 – 1430
Branden i Grenfell Tower

Mycket pekar på att fasadmaterialet bidrog till det snabba brandförloppet i Grenfell Tower som skedde i juni förra året. Fasadmaterialet finns även i höga byggnader i Sverige. Brandskyddsföreningen har genomfört en analys av händelsen har hittat direkta och bakomliggande orsakssamband för branden. Kan en sådan brand inträffa i Sverige?
Ville Bexander, brandingenjör, Brandskyddsföreningen

1430 – 1450
Paus

1450 – 1500
”Hamrefallet” och vad som hände sen

Ett aktuellt exempel på hur komplex och kostsam en miljöskada kan bli. Vi tittar på utfallet av det fall som blivit omnämnt som ”Hamrefallet” där ett flertal dricksvattenbrunnar i Hamre 2015 förorenats av brandskum efter ett släckningsarbete. Hur blev domen och vad kan vi lära oss av den? 
 Morgan Palmquist, Brandskyddsföreningen

1500 – 1540
Nyttan med bra restvärderäddning och skadeprevention

En satsning på skadeprevention återbetalar sig mångdubbelt i minskningar av skadekostnad. HetaArbeten® är ett framgångsrikt skadepreventionskoncept. Restvärderäddning är aktuellt vid bränder, vatten-, miljö-, trafik- och godsskador samt konsekvenser av oväder och naturkatastrofer.
Anders Bergqvist, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen

1540 – 1600
Hur kan försäkringsbranschen gå vidare?

Lena Lind, vd Brandskyddsföreningen
Stefan Pärsson, vd, Svenska Försäkringsföreningen

Välkommen till vårt nya seminarium som vi anordnar tillsammans med Brandskyddsföreningen! Syftet med seminariet är att skapa nytta för branschen och våra medlemmar genom att utveckla och sprida kunskap kring skadepreventiv verksamhet.

 

   I samarbete med

  

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98