Reseseminariet

– mötesplatsen för aktuella frågeställningar inom reseförsäkringsområdet

Allt fler bosatta i Sverige reser utomlands. Resorna blir längre i både distans och över tid.
Det backpackas och det hyrs boende utomlands över längre tider, t ex av pensionärer. Hur fungerar det med in och utskrivningar från Sverige? Ser man tecken på att 45 dagarsregeln utnyttjas?

Svenskar har i regel ett gott försäkringsskydd vid utlandsresa. Dels finns ett reseskydd i alla hemförsäkringar, vilket ca 97 % av hushållen har. Dels tecknas separata reseförsäkringar, framför allt utifrån specifika ändamål. Hur är svenskarnas kunskap kring sina försäkringar?

Seminariet avslutas med att vi ställer oss frågan om hur den nya Paketreselagen påverkar försäkringsbranschen och vad är det som har gjort att lagen har uppdaterats?

Svenska Försäkringsföreningen fortsätter att erbjuda en plattform för nätverkande för alla som arbetar med reseförsäkring. Seminariet vänder sig till dig som idag arbetar inom området reseförsäkringar, eller har ett intresse för att i framtiden arbeta inom området resor och försäkringar.

Moderatorer för seminariet:
Gabriella Hallberg, Jurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå
Elisabeth Fridén, Key Account Manager, 
Gouda Reseförsäkring 
 

09.00 – 09.10
Seminariet öppnas.

09.10 – 09.40
Kostnaden för att ta hem en sjuk eller skadad person.

Att ta hem resenärer som har blivit sjuka/skadade i utlandet, kan bli en mycket dyr affär för den oförsäkrade, men även för ansvarigt försäkrat bolag. Förutom transportkostnader, vad är det som gör att denna kostnad rusar i höjden?  Vilka utmaningar kan ansvarigt transportbolag ställas inför?
Hur görs prioritet utifrån läget?

Marie Spångberg, Operations Specialist, Falck Global Assistance AB

09.40 – 10.20
In och Utskrivning från Sverige

Många svenskar lever idag halvårsvis med boenden i de södra delarna av Europa. Att tillbringa en stor del av året i ett annat land, är en livsstil som lockar allt fler svenskar. Men kan man tillbringa halva året i ett annat land och ändå vara skriven i Sverige? Vad gäller och ser man något mönster att 45 dagarsperioden utnyttjas?

10.20 – 10.40
Paus

10.40 - 11.10
Hur är svenskarnas kunskap och inställning till rese & kortförsäkring?  

I September 2018, genomförde Gouda och Apollo en  marknadsundersökning kring resenärers kunskap om försäkringsskydd. Vilka slutsatser kan vi dra av undersökningen? Är resultatet som vi förväntat oss?
Camilla Bergh, Key Account Manager • Affärsområde Privat,
Gouda Reseförsäkring 

11.10 – 12.00
Sjuk och skadad utomlands

Att bli sjuk eller råka ut för en olycka i ett annat land, kan hända vem som helst. Det är ganska enkelt att förstå att benbrott är en vanligare skada i Alperna, än vad denguefeber är. Men hur ser det egentligen ut med skador och sjukdomar i respektive land. Är det olyckor i trafiken som är vanligast i Grekland?  Är det matförgiftning som är vanligast i Asien? Hur ser det ut runt om i världen?

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 1340
Programpunkt under framtagande

13.40 – 14.20
App-läkare

Vad kan försäkringsbranschen göra för att underlätta för att i framtiden kunna hänvisa våra resenärer till ett app-baserat läkarbesök. Är det i så fall säker vård för patienten eller ska man hellre fortsätta besöka en läkare fysiskt på resa? Hur kan läkarbesöket via en applikation i så fall anpassa sig till Försäkringsbranschen?

14.20 – 14.40
Paus

14.40 – 15.10
Så arbetar UD för att nå svenskar om vad som gäller vid resa utomlands

Riskerna med att vara oförsäkrad och att resa med psykisk ohälsa
Patric Nilsson, presschef Utrikesdepartementet

15.10 – 15.50
Paketreselagen- Vad är nytt?

Det är paketreselagen som reglerar vad du har för skyldigheter när du säljer eller erbjuder paketresor eller sammanlänkade researrangemang. Det handlar till exempel om vilken information du måste ge resenären innan paketresan bokas och vad du har för skyldigheter om du måste ställa in delar av resan. Påverkar den nya lagen försäkringsbranschen och vad är det som har gjort att lagen har uppdaterats?

 

15.50 -16.00
Sammanfattning av seminariet:
Gabriella Hallberg,
Jurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå
Elisabeth Fridén, Key Account Manager, 
Gouda Reseförsäkring ​