Aktiviteter

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) anordnar utbildning för försäkringsbranschen i form av kurser, seminarier och medlemsaktiviteter. Våra aktuella utbildningar hittar du i vårt Kalendarium.

 

Medlemsaktiviteter

Svenska Försäkringsföreningen anordnar kostnadsfria medlemsaktiviteter för personliga medlemmar och anställda hos SFF företagsmedlemmar. Genom bland annat medlemsaktiviteter som debatter, mingel, inspirationsföreläsningar, prisutdelningar och internationella studieresor verkar SFF som forum för nätverk i försäkringsbranschen.

SFF Event

SFF arrangerar flertalet olika tema- och inspirationsföreläsningar, s.k.SFF Event, som är avgiftsfria för våra personliga medlemmar och anställda hos SFF företagsmedlemmar. Mingel med lättare förtäring ingår antingen innan eller efter föreläsningen. Några av våra stora SFF Event är t.ex. utdelningen av SFF utmärkelse Talang i försäkringsbranschen.


Seminarier

SFF seminarier tar upp aktuella frågeställningar och ämnen för att ge dig som arbetar i försäkringsbranschen ett forum för diskussion och en uppdatering i bland annat de senaste regleringarna, utredningarna eller ny teknik som påverkar försäkringsbranschen. Verksamheten bedrivs i servicebolaget SFF Försäkringsutveckling AB.

 

Kurser

SFF kurser ger dig som arbetar i försäkringsbranschen en möjlighet att fördjupa dina kunskaper och bidra till din och ditt företags kompetensutveckling. Verksamheten bedrivs i servicebolaget SFF Försäkringsutveckling AB.

 

Uppdragsutbildningar

Samtliga av våra kurser går att få som anpassade uppdragsutbildningar för företag och andra organisationer. Några av våra mycket uppskattade uppdragsutbildningar är Försäkringsengelska, Grundkurser i pension och skadeförsäkring och Försäkringsteknik - grund. Titta gärna i vårt Kalendarium för inspiration och utbud.

Vår speciellt framtagna företagsinterna styrelseutbildning har varit mycket uppskattad. Läs mer om innehåll och upplägg här: Företagsintern styrelseutbildning
 

För att ta fram ett utbildningsupplägg till er som grupp eller företag kontaktar ni en av våra projektledare.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för ert företag, kontakta oss på utbildning@forsakringsforeningen.se.

 

Betalnings- och avbokningsvillkor