Bli Personlig medlem

 

 

Medlemsförmåner personlig medlemskap

 

Gratis medlemsaktiviteter som t.ex. SFF Event och nätverksträffar

Varje år anordnar vi cirka tio SFF Event, med föredrag inom aktuella ämnen och nätverkande. Träffarna är gratis för personliga medlemmar.

Möjlighet att söka stipendiefinansierade internationella studieresor

En viktig uppgift för SFF är att stödja dig som vill studera försäkringsverksamheten utanför landets gränser. Tidigare resor har bland annat gått till Schweiz, England, Holland och USA.

Möjlighet att söka stipendier och forskningsbidrag

Medlemmar i SFF kan söka stipendier och forskningsbidrag. Det gäller såväl redan yrkesverksamma som forskare och studenter. 

Du får SFF nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev är du först att få information om när kan du söka stipendier, anmäla dig till våra medlemsaktiviteter och inspirationsföreläsningar och mycket mer.

Du får Nordisk Försäkringstidskrifts (NFT) nyhetsbrev

NFT utkommer med fyra nr per år i samarbete med de övriga nordiska försäkringsföreningarna. NFT är en webbutgåva och skickas ut via e-post till dig som 

 

Avgift för personligt medlemskap

 

Ditt första medlemsår

125 SEK gäller för ditt första år som ny medlem.

Medlemskapet löper per kalenderår.

 

Årsavgift

250 SEK

 

Studentrabatt

Studenter har 50 % rabatt på vårt personliga medlemskap, efter det första året som ny medlem.

Rabatten gäller inte första medlemskapsåret.

 

 

Hur du blir personlig medlem
 

Om du vill bli personlig medlem hos Svenska Försäkringsförening eller har frågor om personligt medlemskap hos oss, är du välkommen att kontakta oss på info@forsakringsforeningen.se.