Svenska Försäkringsföreningens utmärkelse Talang i försäkringsbranschen syftar till att uppmärksamma personer som kommit in i branschen relativt nyligen och bidragit till förändringar eller förbättringar i sina organisationer, och som har potential att fortsätta utvecklas och vara goda förebilder. Bland annat kommer pristagaren att delta i SFF:s styrelse som adjungerad ledamot under nästkommande år.

Svenska Försäkringsföreningens utmärkelser syftar till att lyfta fram förebilder i försäkringsbranschen samt att uppmärksamma branschen som en attraktiv och spännande arbetsgivare.

 

Nomineringsperiod 2019

17 juni – 1 oktober 2019

 


 

Nominera till Talang i försäkringsbranschen

 

 

Vem är pristagaren?

 • Pristagaren har arbetat några år i försäkringsbranschen. Kanske kommer personen från en annan bransch och har tagit med sig nya infallsvinklar.
 • Pristagaren har gjort avtryck i sin organisation genom att bidra till kreativa förändringar och förbättringar av verksamheten.
 • Pristagaren har visat på innovation, nytänkande, eget driv och stort intresse inom sitt område. Genom detta har pristagaren också varit en inspirationskälla för andra, i den egna organisationen eller i branschen som helhet.
 • Pristagaren har potential att fortsätta utvecklas och vara en god förebild i försäkringsbranschen.


Hur du nominerar

Du nominerar genom att ange följande information om kandidaten:

 • Namn, titel och bolag
 • Antal år i försäkringsbranschen
 • Motiveringstext där du kort beskriver;
  kandidatens bidrag till branschen/organisationen, samt;
  på vilket sätt kandidaten varit en inspiration eller förebild för andra
 • Eventuell övrig information som kan vara av värde för nomineringen
 • Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
Ange även kontaktuppgifter till dig/er som nominerar.


Nomineringen skickas till stefan.parsson@forsakringsforeningen.se.
Ange "Nominering Talang i försäkringsbranschen" i ämnesraden på mejlet


Kontakt

Om du har frågor om nomineringsförfarandet kontakta Stefan Pärsson, VD, på
+46 73 053 10 05 eller stefan.parsson@forsakringsforeningen.se.


Urval

Juryn består av Svenska Försäkringsföreningens styrelse. Urval sker bland annat genom intervjuer. För närmare information om styrelsens sammansättning besök http://forsakringsforeningen.se/om-oss.

Val av pristagare kan ej överklagas.