Pristagarna 2019

 

 

Nästa generations talang i försäkringsbranschen 2019

 

Astrid Andréason

Complex Claims Adjuster, American International Group (AIG)

"Genom sin kompetens, driv, ansvarstagande och energi är Astrid en förebild för nästa generation i försäkringsbranschen. Astrid har haft modet att kliva in i, vad hon själv kallat, ”en stor kostym” och på ett ödmjukt sätt vågat utmana vilket skapat förutsättningar för utveckling. Astrid bidrar till en ökad trygghet i en komplex bransch genom att på ett otvunget sätt förmedla sina slutsatser till skadelidande, förmedlare och andra intressenter. Astrid månar även om teamet och genom humor och kreativitet inspirerar hon andra att växa."

 

Fredrik Tingland

Skadereglerare, Trygg-Hansa

"Med sitt konstanta driv och stora intresse för juridiska frågeställningar har Fredrik på några år gått till uppskattad och oumbärlig medarbetare och kollega. Fredrik är en sann inspirationskälla som gjort tydliga avtryck i organisationen bland annat genom sin förmåga att få de komplexa svaren att låta självklara. Genom sitt arbete betonar han värdet av att dela information för att bygga kunskap och hans kompetens är efterfrågad på företaget. Fredrik är med sitt engagemang därmed en förebild för nästa generation i försäkringsbranschen."