Möta den oresonliga personen

Plats

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
Stockholm

Karta
SL

Datum

2019-03-21

Tid

Registrering med kaffe och smörgås från
kl. 08.00. Föreläsning kl. 08.30–10.00

Anmälan

Senast 2019-03-19

Pris

Kostnadsfritt för personliga medlemmar och anställda hos SFF:s företagsmedlemmar.

Ej medlemskap: 250 kr