Försäkringsbolagens outsourcing – regler, praxis och molntjänster

Plats

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, 6 tr
Stockholm

Karta
SL

Datum

2019-11-27

Tid

Registrering med kaffe och smörgås från
kl. 08.30. Kusen genomförs kl. 09.00–16.00.

Anmälan

Senast 2019-11-22

Pris

Företagsmedlem: 5 900 kr
Fullt pris: 8 500 kr

Alla priser anges exkl moms