GDPR och informationssäkerhet - grundkurs

Plats

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, 6 tr
Stockholm

Karta
SL

Datum

2019-11-07

Tid

Registrering med kaffe och smörgås från
kl. 08.30. Utbildning kl. 09.00–16.00

Anmälan

Senast 2019-11-04

Pris

Företagsmedlem: 5 900 kr
Ej medlem: 8 500 kr

Alla priser anges exkl. moms