Riskhantering inom försäkringsbranschen – en översikt

Plats

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, 6 tr
Stockholm

Karta
SL

Datum

2019-11-07

Tid

Registrering med kaffe och smörgås från
kl. 08.30. Undervisning kl. 09.00–16.00.

Anmälan

Senast 2019-11-04

Pris

Företagsmedlem: 5 900 kr
Fullt pris: 8 500 kr

Alla priser anges exkl. moms.