Försäkringsskydd - för nya svenskar

Vilka utmaningar och möjligheter finns för försäkringsbranschen?

De senaste åren har många nya svenskar anlänt. Många av dem bor på asylboenden, och har svårt att kunna skaffa sig en försäkring eftersom det kan ta 2-3 år innan de får ett eget personnummer. Ett annat område som ställer till det är vem som ansvarar för att de asylsökande/nyanlända har ett försäkringsskydd. Hur fungerar försäkringsskyddet på asylboenden och när de sedan flyttar till andra kommuner?

Det finns ett stort behov av att nå ut med information om vikten av att ha ett bra grundskydd i form av en hemförsäkring, som omfattar bland annat ansvarsskydd och egendomsskydd. Men hur når man denna målgrupp så att de är medvetna om vikten av  att ha en hemförsäkring i Sverige? Delta på vårt frukostmöte och lyssna på representanter från bland annat SKL och Konsumenternas Försäkringsbyrå som ska förtydliga vad som gäller inom detta.

Program

8.10-8.30
Registrering med kaffe och smörgås.

8.30-9.00
Lotta Dahlerus, utredare på SKL
Vilka olika kategorier av nyanlända svenskar finns det och hur definieras dessa? Vi får veta mer om skillnaden i definitioner mellan de tre grupperna: asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. Hur ser deras ekonomiska ersättning ut när de är sysselsatta i någon form av organiserad sysselsättning via Arbetsförmedlingen?

9.00-9.30
Anna-Karin Baltzari Danfors och Suneta Ogbay, Konsumenternas Försäkringsbyrå
Vad är Konsumenternas Försäkringsbyrås roll och uppdrag, samt vilka trender finns i de frågeställningar som kommer till byrån? Vilka kanaler använder de för att nå ut med information till nyanlända? De har i detta syfte bland annat skapat en samlingssida med namnet ”Ny i Sverige”. Hur fungerar det att skaffa sig en hemförsäkring utan att ha ett svenskt personnummer eller uppehållstillstånd?

9.30-10.00
Jenny Laks, produktspecialist Länsförsäkringar
Hur agerar försäkringsbolagen för att möta den nya målgruppens behov av försäkringsskydd? Har man tagit fram lämpliga produkter för att möta de nya behoven?

 

Bli personlig medlem här för att gå gratis på eventet. I medlemskapet får du tillgång till SFF:s populära nyhetsbrev, gratis medlemsmöten och debatter, rabatt på utbildningsaktiviteter samt möjlighet att söka internationella studieresor.

Välkommen!