Personskador - fördjupningskurs

En djupdykning i Skadeståndslagens bakgrund, begrepp och aktuella rättsläge


Fördjupningskursen inom personskadeområdet vänder sig denna gång till dig som jobbat ett tag som personskadereglerare eller ledare inom personskadeområdet och vill ha fördjupade kunskaper inom området. Du bör ha arbetat med nämndärenden under några år för att få ut mest av denna dag. 


Vid detta kurstillfälle kommer vi att titta närmare på omprövning enligt Skadeståndslagen 5 kap 5§. Bakgrund till lagstiftningen, begreppen och det aktuella rättsläget. Under kursen kommer det ges tillfälle till grupparbeten och falldiskussioner. 

 

Kursprogram

09.00 – 10.00 

Historik

Vad låg bakom lagstiftningen om omprövning som kom på 1970-talet? Hur tänkte man sig att lagen skulle tillämpas? Vi tittar närmare på tidigare lagstiftning, förarbeten m.m. 
Jörgen Pettersson, Försäkringsjurist, If Skadeförsäkring


10.00 – 10.15 Paus10.15 – 12.00

Väsentlig förändring – vad innebär det?

För att kunna ompröva ett ärende enligt SKL 5:5 så krävs det en ”väsentlig förändring” av de förhållanden som låg till grund för den ursprungliga ersättningen. Vad innebär det när det gäller de olika ersättningsposterna som vi reglerar inom personskadeområdet. 
Maria Dahlin, Försäkringsjurist, If Skadeförsäkring


12.00 – 13.00 Lunch13.00 – 14.00

Preskription vid omprövning – kan rätten till omprövning preskriberas?

Kan omprövning preskriberas, vilken tidpunkt eller åtgärd startar klockan för preskription, hur ser det aktuella rättsläget ut i preskriptionsfrågan, vad händer i framtiden?
Maria Dahlin, Försäkringsjurist, If Skadeförsäkring


14.00 - 14.30 Paus14.30 – 15.50

Grupparbete: Fallbeskrivningar

Jörgen och Maria presenterar 2 fall som ni kommer att ha grupparbete kring. Ni kommer att få ta ställning till om rätt till omprövning föreligger och redovisa hur ni kommit fram till ert svar.
Jörgen Pettersson och Maria Dahlin


15.50 – 16.00

Avslutning – summering av dagenKursledare

Maria Dahlin, Försäkringsjurist, If Skadeförsäkring. Arbetat flera år som försäkringsjurist vid If. Har även en bakgrund som föredragande och bitr. kanslichef i Trafikskadenämnden. Stor erfarenhet inom området.

Jörgen Pettersson, Försäkringsjurist, If Skadeförsäkring. En av personskadebranschens mest erfarna jurister med stor erfarenhet från både utomrättslig som rättslig hantering av personskador på skadeståndsrättslig grund. Ledamot i Patientskadenämnden sedan många år.
 


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98