Återförsäkringsseminariet

– mötesplats och aktuella frågeställningar inom återförsäkringsområdet


Dagen ger dig en djupare förståelse för återförsäkring, återförsäkringsmarknaden och vilka tekniker som används. Seminariet belyser återförsäkring ur olika perspektiv, såväl kundens som mäklarens och återförsäkrarens. Vidare behandlas nya risker och efterföljande försäkringsproblematik vid exempelvis stora naturkatastrofer, terrordåd etc. Vilka skador kan vi förvänta oss i framtiden med tanke på t.ex. ändrade mönster i resande, klimatförändringar och rädsla för cyberattacker?

Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av återförsäkringsområdet och vill veta mer om aktuella frågeställningar. Du kommer i kontakt med återförsäkring på olika sätt i ditt arbete, exempelvis inom underwriting, skadearbete, riskhantering, försäkringsjuridik eller som förmedlare eller beställare.

Seminariet genomförs på engelska och moderator är Tobias Andersson, VD, Guy Carpenter & Company AB.

 

Program

9.00 – 9.10
Inledning
Moderator: Tobias Andersson, VD, Guy Carpenter & Company AB

9.10 – 9.30
What is Reinsurance? Why Reinsurance?
Varför återförsäkring och hur fungerar marknaden?

Återförsäkring har traditionellt varit ett sätt att sprida stora försäkringsrisker på många olika aktörer. Idag betraktas återförsäkring som en källa till kapital för försäkringsindustrin och kostnaden för återförsäkring mäts och jämförs med andra källor av kapital. Vem köper och säljer återförsäkring och hur fungerar den internationella återförsäkringsmarknaden? Hur ser historiken ut, varför återförsäkring?
Tobias Andersson, Managing Director, Guy Carpenter & Company AB

9.30 – 10.15
Reinsurance from the Client’s Perspective
Återförsäkring ur ett kundperspektiv

Vilka beslut behöver fattas och på vilket sätt? Vi går igenom olika strategier och hur riskaptiten kan utformas. Vidare behandlas kapitalförvaltning och placering. Vilka är utmaningarna och hur utformas avtalen i praktiken?
Anna-Kitty Ekstam, If

10.15 – 10.35
Paus

10.35 – 12.00
Reinsurance from the Broker’s Perspective and modelling
Återförsäkring ur förmedlarens perpektiv samt modellering och analys

Under detta pass får du en inblick i hur man kvantifierar försäkringsbolagets risker och hur valet av optimal återförsäkring påverkas av bolagets vitt skilda intressenter. Föreläsarna kommer dessutom att gå igenom förmedlarens utförande av detta köp i praktiken och beskriva återförsäkringsmarknaden i stort.
Fredrik Strömberg och Florent Scarabin, Guy Carpenter & Company AB

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 13.45
Reinsurance from the Reinsurer’s Perspective, Now and in the Future
Återförsäkring ur ett försäkringsperspektiv nu och i framtiden

Aktuella utmaningar och trender inom återförsäkringsområdet.
Thomas Barenthein, Managing Director, Hannover Re Stockholm

13.45 - 14.30
Reinsurance Losses
Återförsäkringsskador

Hur hanteras skador när det osannolika händer, exempelvis vid stora naturkatastrofer och långa ansvarstider?
Lari Kuitunen, If

14.30 – 14.45
Paus

14.45 – 15.45
New Risks in the Environment Influencing the Insurance Market
Nya risker i samhället och omvärlden som påverkar försäkringsmarknaden

Vilka aktuella risker och samhällstrender ser vi framöver?
Tomas Ries, Associate Professor, Försvarshögskolan Stockholm

15.45 - 16.00
Summary
Summering och avslutning

Moderator: Tobias Andersson, VD, Guy Carpenter & Company AB

 


Har du frågor? Kontakta mig!


Åse Lyngstad
Projektledare

ase.lyngstad@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97