Personskadeseminariet

Mötesplatsen för dig inom personskadeområdet!


I september är det dags för årets Personskadeseminarium, som tar sin början i begreppen arbetsförmåga och arbetsoförmåga. Vilka arbetsplatsmässiga faktorer kan förhöja risken för sjukskrivning? Är arbetsförmåga bara en medicinsk fråga? Vad avses egentligen med skadebetingad arbetsoförmåga?

Under eftermiddagen börjar vi med en fantastisk berättelse om hur en människa kan resa sig när allt rasar samman – för att överleva är trots allt möjligt, men att därefter kunna och vilja leva är något helt annat. Vi får också ta del av en internationell utblick, aktuella rättsfall och mycket annat. Seminariet leds av Henrik Ask, vice VD och skadechef, Löf. Välkommen till detta seminarium där du får goda möjligheter till nätverkande och kompetensutveckling!

 

För vem?

Seminariet passar dig som arbetar med personskador inom olika områden, till exempel trafik, sjuk- och olycksfall, patientskador, arbetsskador m.m. 

 

Program

9.00 – 9.10
Öppnande av seminariet
Henrik Ask, vice VD och skadechef, Löf. 

9.10 – 9.45
Från arbetsoförmåga till arbetsförmåga
Vilka arbetsplatsmässiga faktorer förhöjer risk för sjukskrivning? Att återgå till sin tidigare arbetsplats efter en längre tids sjukskrivning kräver insatser från såväl den sjukskrivne som från arbetsgivaren.
Eva Vingård, Professor emerita, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset

9.45 – 10.20
Ortopedisk bedömning av skadebetingad arbetsoförmåga
Hur bedöms arbetsoförmåga och vad avses egentligen med skadebetingad arbetsoförmåga.
Är det den drabbades symptom på skada som är avgörande gällande vad en person kan eller inte kan genomföra? Hur görs bedömningen då sjukskrivande läkare inte känner till den skadades arbetssituation och dennes arbetsplats?
Hans Christian Östgaard, Docent, specialist i ortopedi

10.20 – 10.50
Paus

10.50 – 11.30
Är arbetsoförmåga en medicinsk fråga?
Elisabet Friman Lilliehorn, försäkringsjurist, Juridik Sak, Folksam

11.30 – 12.20
Försäkringskassan – att utreda arbetsoförmåga och behov av rehabilitering
Försäkringskassan har ansvar för att både utreda arbetsförmåga och behov av rehabilitering. Varje ärende utreds utifrån vad förutsättningarna kräver. Vad innebär det här för Försäkringskassan och deras processer? Vilka utmaningar står Försäkringskassan inför?
Michael Boman, Partnerstrateg , Avdelningen för Sjukförsäkringen, Försäkringskassan
Cecilia Udin, Nationell försäkringssamordnare, sjukförsäkring, Försäkringskassan

12.20 – 13.20
Lunch

13.20 – 14.00
Att leva är mer än att överleva
Vad händer i en människa när precis allt rasar? En människa som alltid har sett sig som en fysiskt välfungerande människa. En människa som alltid varit enbart närande. En människa som alltid har velat ”fylla en funktion” för människor i sin närhet, på sin arbetsplats och i samhället. En sådan människa faller tungt. Efter att under lång tid svävat mellan liv och död och förlorat flera kroppsdelar och funktioner kan en sak konstateras. Att överleva är trots allt möjligt, men att därefter kunna och vilja leva är något helt annat. Det här är min historia om resan tillbaka från det djupaste av elände. Det är en historia om kärlek, vänskap – och försäkringar!
Kim Andersson, Författare, föreläsare och inspiratör

14.00 – 14.40
En internationell utblick kring sjukfrånvaro
Hur står sig Sverige i förhållande till andra länder när det gäller sjukfrånvaro? Vad skiljer jämförbara länder åt? Vilka samband finns mellan sjukfrånvaro och sjukersättningens utformning, ekonomiska konjunkturer och politiska beslut?
Ola Sjöberg, Professor of sociology, Swedish Institute for Social Research, Stockholm University

14.40 – 15.00
Paus

15.00 – 15.55
Samhällsnytta genom rätt insatser – att tala klarspråk!
Vi visar utifrån våra mångåriga erfarenheter som rehabledare om vad som faktiskt får människor att må bättre, ta eget ansvar och komma i rätt arbete. Arbetsgivare idag känner frustration och maktlöshet inför ökande sjukskrivningstal men har oändliga möjligheter att göra rätt och nå framgångar genom mod och rätt kompetens.  
Susanna Linder, leg fysioterapeut och utmanare inom hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering
Annika Stenberg, rehabledare inom hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering. 

15.55 – 16.00
Avslutning och sammanfattning
Henrik Ask, vice VD och skadechef, Löf. 

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98