Personuppgifter och dataskydd i försäkringsbranschen

Vilka åtgärder behöver försäkringsbolagen vidta inför att den nya förordningen träder i kraft?

 

Försäkringsbranschen hanterar i sin verksamhet en stor mängd känsliga personuppgifter om sina kunder och andra intressenter. Under kursen går vi igenom de regelverk som styr hantering av personuppgifter, framförallt den nya dataskyddsförordningen. 

Vi går igenom alla nyheter och de konkreta åtgärder som försäkringsbolag kommer att behöva vidta som förberedelser inför att den nya förordningen träder ikraft.  Det blir många praktiska exempel från verkliga gap-analyser och andra frågor om bolagens personuppgiftshantering.


Innehåll och upplägg

Kursen är tänkt att utgå från en mängd praktiska exempel i syfte att konkretisera regelverket och skapa förståelse för hur man praktiskt behöver agera vid hantering av personuppgifter inom försäkringsverksamhet.  Under kursen kommer det finnas mycket utrymme för diskussioner och frågor. 
 

 Ur programmet​

  • Vilka konkreta förberedelser behöver vidtas inför det nya regelverket?
  • ​​Jämförelse mellan dataskyddsförordningen och PuL- vad är egentligen nytt.
  • ​Samtycke- så fungerar dataskyddsförordningen i förhållande till försäkringslagstiftningen.​​
  • It-säkerhetskrav vid kontakt med kunder via webben. Särskilt om hantering av "känsliga" uppgifter, bl.a. om hälsa, facklig tillhörighet och kriminalitet.
  • Dataportabilitet- vilka rättigheter har försäkringstagare och försäkrade? Vilka initiativ tas i branschen med att ta fram ett gemensamt filformat?
  • Inbyggt dataskydd- hur ska det nya kravet tolkas?
  • Personuppgiftshantering vid epostmarknadsföring, mobil marknadsföring och telemarketing. Så informerar du rätt och hämtar in samtycke om det behövs.


Målgrupp

Kursen vänder sig till dig inom försäkringsbranschen som arbetar som personuppgiftsombud, bolagsjurist, compliance-/ regelverksansvarig eller IT-säkerhetsspecialist. Kursen passar även dig som är internrevisor, dataskyddsombud, försäkringsförmedlare eller systemägare-/ ansvarig. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.
 

Kursledare/föreläsare
 

Anna Lööv, advokat och partner, Kompass Advokat
Anna har arbetat uteslutande med affärsjuridik sedan 1999 varav ett år i USA. Hennes erfarenhet är bred och har sin grund i kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Sedan flera år tillbaka har hon fördjupat sig inom försäkringsrätten.. Anna har hållit många utbildningar om bland annat försäkringsrätt och utbildar även inom personuppgifter och marknadsföringsrätt hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Åse Lyngstad
Projektledare

ase.lyngstad@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97