Bilskadeseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med motorfordonsförsäkring!


Seminariet riktar sig till dig som arbetar med motorfordonsförsäkring som skadereglerare, tekniker, utredare, produktutveckling eller har ett allmänt intresse i dessa frågor. Medverkar gör erfarna specialister och praktiker som ger dig viktiga uppdateringar i aktuella frågeställningar som rör motorfordonsförsäkring.

 

Program

9.00–9.10
Inledning
Patricia Seidel Garpedal, chef Motor, Länsförsäkringar Sak 
Per Kassmyr, Senior Adviser, Motor Insurance

9.10–9.50
Trender och erfarenheter kring stölder och bedrägerier under 2017
Hur har stöld- och bedrägeritrenderna sett ut hittills under 2017? Finns det nya metoder och nya transitländer som börjar agera mer kraftullt i handeln med såväl stulna bilar som till exklusiva reservdelar. Ta del av en sampresentation av Larmtjänst och Länskriminalen.
Torbjörn Serrander, Utredare, Larmtjänst  
Lars Stervander, länskriminalpolisen Stockholm

9.50–10.30
Stöld av fordon som används för att begå brott
Under denna programpunkt får vi veta mer om fordon som används för att begå brott, t.ex. vid smash-and-grab-kupper. Med utgångspunkt i några aktuella fall kommer vi att få veta mer om tillvägagångssätt, vilka det är som begår brotten och vad brotten egentligen kostar försäkringsbolag och samhället. Samt hur man kan förhindra och förebygga denna typ av skador, som både orsakar stora kostnader och lidande för dem som drabbas.
Peter Sundman, Utredare, Larmtjänst   
Stefan Skotte, Skadeförebyggare, Länsförsäkringar Sak AB

10.30–10.50
Paus

10.50–11.40 
Bildelsstölderna ökade med 73% under 2016 och någon minskning under 2017 ser vi inte. Vad kan vi göra?
De delar som ligorna framförallt är ute efter är navigationssystem, airbags och huvudstrålkastare och de märken som drabbas värst är BMW, Mercedes, Volvo och VW. Det man nu ser är att även Audidelar börjar också bli mer populära under 2017. If är, med tanke på deras märkesförsäkringar, det bolag som är värst drabbat och jobbar aktivt för att bryta denna trend tillsammans med andra aktörer. Under förra årets Bilskadeseminarium talade Britt Marie Stafhammar hur man från If arbetar skadeförebyggande med bl.a. DNA-märkning. Under årets seminarium kommer medverkande från If, att berätta mer om detta stora problem och om vi kan se något ”ljus i tunneln”. Vad styr tillgång och efterfrågan på bildelarna? Vart tar delarna vägen? Varifrån kommer reparationsobjekten som behöver delar och vart tar de ”färdigreparerade” bilarna sedan vägen? Samarbetet med polisen, tullen och övriga myndigheter – vad bör och kan vi kräva av dessa? Samarbetet mellan bolagen och Larmtjänst – kan vi bli bättre på att tillsammans motverka/minska detta problem? Är problemet med bildelsstölder unikt för Sverige? Hur ser det ut i övriga Norden och i Europa?   
Göran Kellner Head of Investigation If Nordic

11.40–12.10
Sammanfattning och frågestund med förmiddagens medverkande 
Patricia Seidel Garpedal, chef Motor, Länsförsäkringar Sak 
Per Kassmyr, Senior Adviser, Motor Insurance

12.10–13.10
Lunch

13.10–13.50
Klarar människan verkligen av att hantera transportsystemet? Vilka konsekvenser får automation och åldrande för trafiksäkerheten?
Idag råder en föreställning om att automation leder till ett effektivare, grönare och säkrare transportsystem. Är det så eller råder en förblindande förhoppning oss ut på en farlig väg? Vad har historien lärt oss om samhällsförändringar och människans förmåga att ställa om. Det råder en enig föreställning (bland forskarna) om vilka problem som skulle kunna sätta käppar i hjulet om vi inte tänker oss för. Vi måste utnyttja människans unika förmågor och låta dessa samspela med  teknisk innovation. 
Jan Andersson, Professor, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

13.50–14.30
Hubben digital hantering av återkraven
Historiskt sett har långt över 100 000 ÅÖ-krav sänts per post mellan ÅÖ-bolagen varje år. För att hitta ett snabbare, billigare och även mer miljövänligt sätt att sända dessa krav påbörjades år 2013 en förstudie för att undersöka möjligheterna att sända dessa ÅÖ-krav digitalt istället. Under ledning av Svensk Försäkring har en digital lösning nu tagits fram – den så kallade ÅÖ-hubben – vilken enligt plan ska tas i bruk under juni månad 2017. Hur fungerar ÅÖ-hubben egentligen?
Camilla Algeroth von Thiele, Svensk Försäkring, ansvarig projektledare för förstudien
David Brannemark, Projektledare, Införandet, Svensk Försäkring 
Maria Björklund, Projektledare, kravhantering, Svensk Försäkring

14.30–14.50
Paus

14.50–15.30
Stormskadade bilar från USA
Vad händer med dessa bilar? Finns det en risk att de dyker upp i Sverige? Kan vi se att ett fordon är inlöst i USA? Efter stormarna Harvey och Irmas framfart i Florida finns det risk att bilar som blivit allvarligt vattenskadade och utdömda som skrot i USA, exporteras till EU och får godkända papper här. Bilarna hamnar sedan i Sverige där de säljs, utan att det framgår att de har omfattande skador.
Ville Semi, Skadespecialist, Länsförsäkringar 

15.30 – 15.45
Sammanfattning och avslutning 
Patricia Seidel Garpedal, chef Motor, Länsförsäkringar Sak 
Per Kassmyr, Senior Adviser, Motor Insurance

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98