Företagsförsäkringsseminariet

– var finns framtidens affärer?


Företagsseminariet är en mötesplats för dig som arbetar med företagsförsäkringar. På årets seminarium tar vi avstamp med en dialog om branschens framtid. Ny teknik och nya krav från kunder gör att bolagen och marknaden förändras – men hur? Vidare forsätter dagen med ett avsnitt om framtidens affärer. Var finns morgondagens affärsmöjligheter? Via kundrelationer från nu och in i framtiden, tar vi oss till ny lagstiftning som kommer påverka branschen. Dagen avrundas med föredrag om stora skador med långa anvarstider samt vilka sorts skador vi kan förvänta oss mer av i framtiden.

Efter seminariet kommer det ges möjlighet till mingel och nätverkande. Välkommen!
 

Program

9.00–9.10
Moderator öppnar seminariet
Christina Almtun, Affärsområdeschef Företag, Svedea AB

9.10–10.00
Branschens framtid från 3 olika perspektiv
Ta del av en spännande dialog där tre experter inom sina respektive områden diskuterar framtidens förmedlarroll. Vilka nya tekniker kan vi räkna med att vi har tillgång till inom något/några år? Påverkas rollen i närtid av den digitaliseringsvåg som just har startat? Kommer våra kunder ställa andra krav i framtiden, och ser vi redan nu vilka krav vi måste ta i beaktning?
Johan Forsgård, VD, Willis Towers Watson
Åke Freij, Affärsutvecklare, IBM och innovationsforskare, Handelshögskolan i Stockholm
Ulf-Lennart Gertz Johansson, Direktör Företag & Industri, Moderna Försäkringar, 

10.00–10.40 

Var kommer framtidens affärer att finnas?
Den traditionella och tunga industrin minskar i antal och ersätts av snabbt växande tjänsteföretag.
Vilka nya affärsmöjligheter ser vi växa fram i framtiden? Kan vi försäkra musik, dataspel eller film på annat sätt?
Oscar Lindvall, Försäkringsansvarig, Accenture 

10.40–11.10
Paus

11.10–12.00
Att skapa kundvärde i en föränderlig värld
Våra kunders behov förändras i snabb takt och kraven på oss som försäkringsbolag att skapa en enkel och personlig kundupplevelse blir avgörande för att lyckas. Trygg-Hansa berättar om sitt kundinsiktsarbete som ligger till grund för att skapa nya lösningar som passar kundernas specifika behov idag och imorgon.
Pierre Schuster, Chef Företagsmarknad, Trygg-Hansa
Linda Öhling, Specialist inom kundupplevelse, Trygg-Hansa

12.00–13.00
Lunch

13.00–13.30
Ny lagstiftning - hur påverkar den försäkringsbranschens arbete?
Statusuppdatering för aktuell lagstiftning. Vilka av alla de nya regelverken kommer att påverka företagsförsäkring, och hur ska vi förbereda oss?
Anna Lööv, Advokat, Kompass Advokat
 

13.30–14.10
Efter brand-, vatten-, trafik- och miljöskador - restvärderäddning och försäkringsbolagen i samverkan
Det viktiga bemötandet på skadeplatsen för människor i chock. Hur räddar vi värde och minimerar skadekostnader och mänskligt lidande? Hur kan vi samverka ännu bättre?
Marie Hansson, Vice VD Brandskyddsföreningen, Försäkringsbranschens Restvärderäddning

14.10–14.30
Paus

14.30–15.10
Hur ser handeln och vad förväntar man sig av sin försäkring?
Handeln är en av de större ”industrigrenarna” i Sverige och påverkar därmed oss alla indirekt eller direkt i vårt dagliga liv. Många förändringar har skett i samhället som självfallet påverkar handeln: Tillgänglighet – måste ha öppettider när personer är där, e-handel och de utmaningar som det innebär med skydd av personuppgifter, kontokortsbedrägerier, logistik etc. Men även rent fysiska hot som terrordåd (t.ex. Drottninggatan som drabbade många i handeln) och cyberskydd. Hur beredd är man, hur jobbar man med frågorna i handeln och hur uppdaterad är man hur försäkringarna gäller och vad önskar man sig av försäkringsbolagen.
Per Geijer, Säkerhetschef Svensk Handel

15.10–15.20
Avslutning av moderator
Christina AlmtunAffärsområdeschef Företag, Svedea AB

15.20 
Mingel med enklare förtäring

 


 

 

Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98