Digitaliseringsseminariet

– en digitaliserad försäkringsbransch?


Hur blir försäkringsbolagen vinnare i den digitala tidsåldern? Det finns en sann optimism bland teknikförespråkare och de som ser möjligheter i det föränderliga regulativa området, så i år har vi fokus på digitala satsningar som har lyckats, men också på de satsningar som inte lyckades men skapade insikt. Seminarieformen innebär att vi kommer att ge stort utrymme för frågor och diskussioner, bland annat kring hur den egna kulturen kan vara både en möjliggörare och ett hot, vilka egenskaper och kompetenser som är viktiga att förstärka och utveckla när tempot skruvas upp och kundernas förväntningar är höga, vilka andra branscher kan man ta lärdom av – och om det ligger någon sanning i att tjänstemän håller på att ersättas av robotar. Välkommen till en heldag om utmaningar och möjligheter med branschens digitalisering! 

 

Program
 

9.00–9.45
Inledning av moderator: Varför digitalisering?
Varför ska man digitalisera och för vem gör man det? Tillbakablick på de senaste fem årens utveckling.
Vad har hänt med de satsningar som gjorts?
Johannes Anderberg, Microsoft

9.45–10.40
Hur lyckas med digitala satsningar?
Digital transformation i försäkringsbranschen - vad innebär det? Vilka är de vanliga fallgroparna och hur undviker man dem? Hur gör de bolag som lyckas?
Angelica Nevenstam, COO, Belivia AB

10.40–11.00
Paus

11.00–12.00
Nuläget inom försäkringsbranschen – var står vi idag?
Hur står vi oss jämfört med liknande branscher? Är de satsningar som görs tillräckliga?
Gunilla Svensson, VD, Dina Försäkring AB

12.00–13.00
Lunch

13.00–13.45
Hur har bankerna hanterat de digitala utmaningarna?
Robert Pehrson, Head of Business Development inom Transaction Services, SEB

13.45–14.30
Hur kan vi skapa digitala satsningar som stödjer brottsförebyggande arbete i samverkan med försäkringsbranschen?
Vilka är behoven i samhället och hur skulle försäkringsbranschen kunna stödja dessa?
Malin Lindström och Katarina Skoglund, Verksamhetsutvecklare, Polismyndigheten

​14.30–14.45
Paus

14.45–15.45
Vilka är de stora trenderna inom digitalisering i Sverige och utomlands?
Framåtblickande om de stora trender som finns utomlands, exempelvis Lemonade och Metromile i USA. Kommer det att påverka den svenska marknaden? Är det långsiktigt uthålligt att 20-30% av försäkringspremierna försvinner till driftkostnader och vinst? Vi får även höra mer om Paydrive som är utmanare till den traditionella försäkringsmodellen för bilförsäkringar.
Andreas Broström, VD och grundare, Paydrive AB

15.45–16.00
​Avslutning och summering av moderator

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Åse Lyngstad
Projektledare

ase.lyngstad@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97