Nätverk i livförsäkring & pension

Ligg steget före – bli en del av ett unikt nätverk


Missade du att anmäla dig till SFF:s nätverk inom livförsäkring och pension i höstas? Nu har vi öppnat upp för möjligheten att gå på vårens två träffar för dig som vill ha möjlighet att diskutera de nya regelverken kring försäkringsverksamhet och -produkter. Välkommen!

Juridiken och frågorna kring försäkringsverksamhet och -produkter är komplexa och i många avseenden inte tydligt reglerade. Branschen påverkas allt mer av nya regelverk på både nationell- och EU-nivå, och EU:s Solvens 2-regelverk har redan börjat gälla. På några få år ska flera nya regelverk implementeras.

För att möta efterfrågan på utbildning startar nu Svenska Försäkringsföreningen (SFF) ett unikt nätverk för livförsäkrings- och pensionsfrågor. Som deltagare får du verktyg för att arbeta med de nya regelverken, ett värdefullt erfarenhetsutbyte med branschkollegor och ett forum för att diskutera aktuella frågeställningar med beslutsfattare i försäkringsbranschen. Nätverket är en dynamisk mötesplats, där du genom generöst med tid för workshops kan forma din kompetensutveckling utifrån dina behov och intresseområden. Därigenom skapar du också maximal affärsnytta i din egen verksamhet.

Genom nätverket öppnas nya kontaktytor och du utökar ditt yrkesnätverk. Nätverksledarna och de injudna gästföreläsarna har bred kompetens, vilket gör att du som deltagare får en professionell vidareutbildning inom liv- och pensionsområdet.

 

Målgrupp

Nätverket vänder sig i första hand till dig som är specialist eller beslutsfattare i försäkringsbranschen, till exempel jurister, regelverksansvariga, produktutvecklare, försäkringsförmedlare och revisorer. Antalet platser är begränsat – anmäl dig redan nu!

 

Upplägg

Nätverk med utbildning och workshops. Två fysiska träffar under våren 2018.
 

Kursinnehåll
 

På nätverket kommer följande diskussionsämnen tas upp:
 

 • Försäkringsdistribution – hur påverkas branschens aktörer av det svenska genomförandet av IDD?
 • Paketerade investeringsprodukter i försäkringsskal (PRIIP) och påverkan på produktinformation och standardisering inom branschen.
 • IORP 2 och ny reglering för livbolag. Tjänstepensionsinstitut. 
 • Reglering av och praxis vid beståndsöverlåtelser.
 • Företagsstyrning i försäkringsföretag.
 • Reglering av och praxis vid överlåtelse av pensionsförsäkring.
 • Beskattning av olika livförsäkringsformer.
 • Återförsäkring av livförsäkring.


Vad får jag som deltagare?
 

 • Komptensutveckling
 • Vidareutveckling av professionellt nätverk
 • Erfarenhetsutbyte med andra  
 • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
 • Nya kontaktytor i branschen
 • Professionell vidareutbildning 
 • Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta


Ditt medlemskap är personligt, då syftet är att alla ska kunna skapa varaktiga personliga relationer inom nätverket. Nätverksledare
 

Magnus Dahlgren, advokat partner/grundare  D-Law
Magnus har arbetat inom pensions- och försäkringsbranschen sedan 1987. Han har varit chefsjurist på försäkringsbolag och försäkringsförmedlarbolag och är advokat sedan 2007. Magnus har därmed kompetens inom byråns samtliga specialistområden. 2010 utsågs Magnus Dahlgren till Sveriges pensionsspecialist. Magnus deltar löpande som föreläsare och paneldebattör inom pensionsområdet.
 

 

 

Carl Johan Rundquist, Jur. kand./Senior Associate D-Law
Carl Johan har en lång och bred erfarenhet från företag inom pensions- och försäkringsbranschen. Efter tjänstgöring som tingsnotarie samt stadsnotarie i Stockholms stad i några år, har han sedan 1986 arbetat som försäkringsjurist, vice chefsjurist och chefsjurist i flera olika livförsäkringsbolag, bland andra Skandia, Trygg-Hansa och senast SPP.Carl Johan har också varit styrelseledamot i Försäkringsjuridiska Föreningen, IPEBLA och Svenska avdelningen av AIDA och är för närvarande styrelseledamot i Föreningen Pensionsspecialisterna.

 

Gästföreläsare


Under kursen bjuds flera gästföreläsare in för att undervisa och leda diskussionerna i de olika ämnena. Det kommer att vara såväl akademiker som sakkunniga från branschen. 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Stefan Pärsson
VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91