Hem, villa och fritidshusförsäkringsseminariet

Den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med hem, villa och fritidshusförsäkring!


Under en heldag får du ta del av högaktuella frågor inom hem-, villa- och fritidshusförsäkring. Temat för årets seminarium är den nya uppkopplade teknik som fyller våra hem. Bland annat diskuterar vi huruvida det uppkopplande hemmet är säkrare, eller om digitalisering och nya tekniska lösningar kan öppna upp luckor som kan utnyttjas för brott. Och hur använder bedragare den teknik som finns i våra hem – är till exempel den uppkopplande tv:n en möjlig ingång till brott? 

Under seminariet tittar vi även närmare på bland annat det moderna resandet och vilka trender som blir viktiga i framtiden.

Detta är bara några ämnen som kommer att avhandlas under dagen. Vi välkomnar dig till ett spännande seminarium den 8 mars!

 

Målgrupp

Seminariet riktar sig till dig som exempelvis jobbar som skadereglerare, produktutvecklare eller jurist, men också till besiktningsmän och byggtekniker m.fl.

 

Moderator

Håkan Franzén, Försäkringsexpert, Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

 

Program

9.00–9.10
Moderator öppnar seminariet och hälsar välkommen
Håkan FranzénFörsäkringsexpert, Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

9.10–10.00
Bedrägerier - ett hot mot såväl samhälle som enskilda
ID-kapningar och andra former av bedrägerier ökar. Samhället och enskilda utsätts för nya typer av brott, som det kan upplevas svårt att skydda sig emot. De kriminella har hittat nya möjligheter att begå brott. Hur ser brottsutvecklingen ut? Finns det sätt att skydda sig?
Lotta Mauritzson, Samordnare BF, Nationellt bedrägericenter, Regionala Utredningsenheten, Polisen

10.00–10.30
Det uppkopplande hemmet - hot eller trygghet?
Våra hem får allt fler uppkopplade föremål – dörrlås som kan öppnas och stängas med en app, smarta TV-apparater, datorer, kylskåp som kopplas till en app för att på plats i butiken se vad som saknas i kylskåpet, kameror till larmet m.m. Hur kan kriminella utnyttja den nya tekniken i våra hem? Eller är det riskfritt? 
Anders Nilsson, Chief Technology Officer, ESET / Eurosecure

10.30–10.50
Paus

10.50–11.40
forts. Det uppkopplande hemmet - hot eller trygghet?
Anders NilssonChief Technology Officer, ESET / Eurosecure

11.40–12.20
Hur reser vi idag och vilka trender ser vi framöver?
Vi svenskar reser som aldrig förr och det är något som försäkringsbolagen kan se resultatet av. Det både när det gäller antal reseskador och skadekostnaden. Vi kan också se hur skadorna fördelar sig i olika kundgrupper. Vilka trender ser resebranschen idag? Kommer vi att åka till nya resmål och kommer vissa kundgrupper att vara än flitigare resenärer?
Anna Hagberg, tf. Informationschef, Ving

12.20–13.20
Lunch

13.20–14.00
Vad innebär det när UD avråder att resa till specifikt land?
Vad är det som föranleder en avrådan? Hur fattas beslutet till avrådan? Finns det olika grader på avrådan? Kan en avrådan hävas med kort varsel? Hur agerar UD, om svenska medborgare ändå reser till områden där det råder avrådan. Måste resebolagen följa UD avrådan, eller kan försäljning av resor ändå fortsätta? Kan resebolagen själva begära att UD bör avråda för fortsatt tillresande? Ta del av hur UD arbetar fram en avrådan och vilka parametrar som ofta är avgörande i deras beslut.
Anita Lundquist, Kansliråd , Utrikesdepartementet, Enheten för konsulära och civilrättsliga frågor.
Gabriel Lindén, Departementssekreterare, Utrikesdepartementet, Enheten för konsulära och civilrättsliga frågor, Gruppen för konsulär krisberedskap (UD-KC)

14.00–14.40
Klimat i ständig förändring
Att hålla oss informerade om hur klimatscenariot ser ut är viktigt för försäkringsbolagen. Nya forskningsrön kommer hela tiden och vi kan se att 2017 blev det varmaste året hittills. Kommer vi att nå uppsatta klimatmål?
Pär HolmgrenNaturskadespecialist, Länsförsäkringar AB

14.40–15.00
Paus

15.00–15.40
Klimatsmart försäkring
Naturskyddsföreningen har gjort en genomgång av boendeförsäkring för att kunna göra en miljömärkning. Med de insikter som de har får vi information om hur de konkret ser försäkring kopplad till klimat- och miljömål. Vad kan vi göra bättre?
Nina Waltré, Produktansvarig Bra Miljöval Försäkring och Finans, Naturskyddsföreningen

15.40–15.50
Sammanfattning av dagen
Håkan Franzén, Försäkringsexpert, Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98