SFF Event Försäkringsbranschen som arbetsgivare

En högpresterande och hållbar organisation

 

Forskning visar entydigt att kommunikativt ledarskap skapar tydliga värden för alla organisationer. Försäkringsbranschen har inte råd att ha medarbetare som går på halvfart för att de inte blir sedda eller lyfts fram av sina chefer, säger Pär Lager

– Nyckeln för att få medarbetare att växa, trivas och nå sin fulla potential är ett kommunikativt ledarskap. Ett modernt ledarskap som också höjer produktiviteten, stärker kvalitén och minskar kostnaderna då både sjukfrånvaro och personalomsättning sjunker.

Kommunikativt ledarskap är ett förhållningssätt och verktyg som används för att utveckla och styra verksamheter med kommunikativa metoder. På ett konkret och aktivt sätt sätter det medarbetaren i centrum, vilket stärker engagemanget och motivationen samt ökar förändringsviljan. Det handlar om att släppa lös all energi, kunskap och kraft från alla medarbetare, vilket är avgörande för att utveckla en verksamhet och lyckas i en förändringsresa.

– Det har länge forskats och pratats om hur viktigt det är, under föreläsningen visar Pär konkret hur alla chefer och ledare kan praktisera det i vardagen.

För vem?

Detta event riktar sig i första hand till dig som är ledare eller chef inom försäkringsbranschen, men även andra som arbetar med ledarskapsfrågor eller är intresserade av ämnet.

Välkommen till en inspirerande frukostföreläsning!

 

Föreläsare:

 

 

Pär Lager är idag verksam som styrelseledamot, rådgivare och utbildare för företag och organisationer med inriktning på ledarskap,  kommunikation och verksamhetsutveckling. Han är också en mycket uppskattad föreläsare. Tidigare har han bland annat varit vd för Anthon B Nilsen Utbildning och Berghs School of Communication (utsedd till världens bästa kommunikationsskola sex gånger). 

 

 

 

 

Har du frågor? Kontakta mig!
 

Stefan Pärsson
VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se