Grundkurs pension

För dig som är ny inom pensionsområdet eller vill lära dig mer om pensioner


Kursen syftar till att ge en god förståelse för pensioner, försäkringar inom pensionsområdet och uttag av pension. Vi beskriver vilka olika pensionstyper finns? Varför nya pensionssystem? Vilken information och rådgivning finns? Vilka försäkringar är kopplade till pensionsområdet, Du kommer också att få en inblick i regelverk och pensionsmarknaden i stort.

 

Målgrupp

Kursen passar dig som är nyanställd inom pensionsområdet på ett försäkringsbolag eller hos en förmedlare. Den passar även dig som arbetar på angränsande stödfunktioner som IT, ekonomi, HR, administration etc. och som vill ha en grundläggande överblick. Kursen lämpar sig även för dig som arbetar med pension på bank, eller har din huvuduppgift inom skadeförsäkring men som vill ha en grundläggande kunskap om pensioner.

 

Kursinnehåll

Program Dag I


9.00-10.15
Vad är pension?
Historik och bakgrund till dagens olika pensioner. Vad är pension och vilka olika pensioner finns det? Vi går igenom grundläggande begrepp och bakgrund till de olika pensionsavtalen. Varför blir pensionerna allt viktigare? Vem ansvarar för de olika delarna? Hur tjänar man in pension?
Stefan Pärsson, Svenska Försäkringsföreningen

10.15-10.30
Paus

10.30-12.00

Allmän pension
Vad ingår i den allmänna pensionen? Vilka olika delar finns? Vad kan jag själv påverka? Hur beräknas den allmänna pensionen?

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.30
Vilka olika förvaltningsformer finns det?
Hur förvaltas pensionen? Vi går här igenom traditionell försäkring, fondförsäkring och andra förvaltningsformer.

14.30-15.00
Paus

15.00-16.00

Vilka försäkringar finns inom pensionsområdet?
Vi går här igenom vilka försäkringar som finns kopplat till pensionen. Vad är exempelvis premiebefrielse och efterlevandeskydd?

Program Dag II


9.00-12.00
Tjänstepension
Vad är tjänstepension och vem har det? Vilka är de olika pensionsavtalen. Hur tryggas pensionen? Historik och bakgrund till de olika avtalen. Varför är tjänstepensionen så viktig?
Föreläsare presenteras inom kort

Pension för kommunalt anställda
Vilka kommunala pensionsavtal finns? Hur ser avtalen ut och varför? Vi går igenom KAP-KL och AKAP-KL.

Pension för statligt anställda
Vilket avtal gäller för statligt anställda? Vi går igenom det statliga avtalet PA16.

Pension för privat anställda
Vilka avtal gäller för privata tjänstemän? Vi går igenom grundläggande begrepp som ITP och ITPK. Vad är det för skillnad på ITP1 och ITP2?

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.00
Vad gör en rådgivare och förmedlare?
Vad är rådgivarens och förmedlarens roll? Vilka olika tekniker och verktyg används inom rådgivningsområdet?

14.00-15.00
Hur stor blir pensionen?
Vilka informationsvägar finns det? Verktyg och hjälpmedel som kan användas för att få reda på pensionens storlek.

15.00-15.30
Sammanfattning
Vilka är de viktigaste områdena och utmaningarna framåt?
Stefan Pärsson, Svenska Försäkringsföreningen

 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97