Hållbarhet i försäkringsbranschen

Hållbarhet - Hur möter vi kundens krav på hållbara försäkringar

Hållbarhet är ett begrepp som vi stöter på i allt från försäkringsföretagens verksamhetsberättelser till rapporter i media och i länders regeringsförklaringar.

"Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna", säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon om de nya globala målen för hållbar utveckling från FN. Målen syftar ytterst i att få slut på extrem fattigdom, att bekämpa ojämställdhet och orättvisa, samt att åtgärda klimatförändringen. De problem världen ser hänger nära samman och en omställning till ett mer hållbart samhälle kräver insatser på många områden.

Välkommen till ett seminarium som tar sig an begreppet hållbarhet. Via en inledande presentation om FNs 17 hållbarhetsmål, till avslutningen som avhandlar kundernas allt större intresse för bolag med en tydlig hållbarhetsprofil.

Seminariet som är inriktat mot försäkringsbranschen, vänder sig till dig som arbetar med marknadsföring, strategiska frågor, chefer, skadereglerare, samt till dig som har ett intresse för hållbarhetsfrågor.

Moderator för seminariet är, Carina Lundberg Markow, Chefstrateg ansvarsfull kapitalförvaltning, Ansvarsfullt ägande, Folksam Kapitalförvaltning.
________________________________________________________

0900 – 0910
Seminariet öppnas

0910 – 0950
FNs 17 globala mål för hållbar utveckling
På ett toppmöte i FN i New York i september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det var ett historiskt möte och resultatet kommer att påverka allas framtid eftersom målen är universella och gäller alla länder, även Sverige.
Vi har fortfarande ett antal år kvar att uppnå dessa mål, men räcker tiden till? Ta del av en spännande presentation om en värld som står inför en förändring.
Karin Svensson, Senior advisor project lead Swedish Investors for Sustainable Development, SISD, at Sida

0950 - 1030
Den hållbara staden
Inflyttningen till städer ökar i allt större takt. Världens befolkning är idag till största del boende i de ständigt växande städerna. Utvecklingen av nya stadsdelar och nya områden bebyggs med ny infrastruktur och nya bostader. All stadsplanering måste ta hänsyn till de nya invånarnas behov och förväntningar på de nya stadsdelarna och de nya områdena som byggs. Det är därför viktigt att stadens utveckling tillmötesgår invånarnas behov och förutsättningar, för att kunna erbjuda en bra livsmiljö. Hur planerar man för att de nya områdena och städerna ska uppnå ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet?

1030 – 1050
Paus

1050 - 1130
Swedbank och hållbart sparande
Hur tillmötesgår man kundernas förfrågan om ett hållbart sparande. Vilka utmaningar står Swedbank inför i frågan om hållbarhet?
Johanna Okasmaa Nilsson, VD, Swedbank Försäkring AB

1130 - 1210
Att använda sig av hållbarhetsbegrepp i sin reklam
Grön, hållbar, ekologisk och miljövänlig är ord som ofta förekommer i marknadsförning av såväl varor som tjänster. Men får vi använda oss av dessa påståenden, utan att med full tydlighet förklara vad det är vi menar med exempelvis ett miljövänligt pensionssparande.
Tobias Eltell, Förbundsjurist/Legal advisor, Sveriges Annonsörer 

1210 - 1220
Sammanfattning av förmiddagen

1220 – 1315
Lunch

1315 – 1350
ISO- Ett sätt att mäta
ISO-standarderna har blivit snabbt accepterade internationellt och använda av nästan alla länder.
men hur är ISO certifieringen uppbyggd, hur mäter man och vad krävs av ett företag för att bli certifierad inom tex hållbarhet?
Bengt Rydstedt, Projektledare, Swedish Standards Institute, SIS

1350 – 1430
Hållbara placeringar
Att välja sparande i hållbara placeringar ökar över tid. Att göra ett medvetet och hållbart val blir allt populärare. Hur viktigt är hållbarhetsparametern i kundens val av försäkringsbolag och hur har synen på hållbara investeringar förändrats? 
Johanna Landberg, Hållbarhetschef , SPP

1430 – 1450
Rast

1450 – 1520
 Hur man tjänar pengar på hållbarhet?
Vi lever i en tid där vi har en tendens att slänga så snart något går sönder, eller inte fungerar riktigt tillfredställande.  Elektronikkedjornas festdag Black Friday, annonserar om att vi ska köpa en ännu bättre TV, än den vi redan har.  Människor i samhället köper och konsumerar produkter och tjänster efter begär, och inte av behov.  Godsinlösen Nordic AB, GIAB, är ett företag vars affärsidé bygger på cirkulär ekonomi. De har implementerat något de kallar för cirkulär skadereglering i den svenska försäkringsbranschen. Genom Cirkulär skadereglering hjälper dom bland annat försäkringsbolagen att ta ett helhetsgrepp över skaderegleringsprocessen genom att verifiera skadan och förlänga livet på produkten. Tjänsten innebär ett konkret hållbarhetsarbete, en ekonomisk vinst samt en förhöjd kundnöjdhet.
Matilda Jarbin, Hållbarhetschef, Godsinlösen Nordic AB

1520 – 1550
Hållbarhet ur ett konsumentperspektiv
Konsumenter efterfrågar numera information om försäkringsbolagens hållbarhetsarbete. Bolagens hållbarhetsarbete kan bli en konkurrensfaktor vid konsumenters val av försäkringar. Hur ska Konsumenternas Försäkringsbyrå uppfylla detta konsumentbehov?
Anna-Karin Baltzari Danfors, VD, Konsumenternas Försäkringsbyrå

1550 – 1600
Sammanfattning av dagen


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98