Bilskador – fördjupningskurs

Endagskurs för dig som vill fördjupa din kunskap och förståelse kring skadehantering

Fördjupningskursen inom bilskador vänder sig till dig som arbetar som skadereglerare, skadechef eller besiktningsman och vill fördjupa dig inom området. Kursdagen fokuserar och går på djupet med frågor som berör skadehanteringen av bilskador. Du ges möjlighet att nätverka och diskutera specifika ärenden och rättsfall med såväl kursledare som dina kurskamrater.

Program
Efter en ganska lång period av relativ stiltje i ämnet tog diskussionen om begreppet skada i följd av trafik fart ordentligt för ett par-tre år sedan. Anledningen till detta var framför allt två rättsfall, vilka båda gick ända upp till Högsta Domstolen, och vilka båda delvis tog en annan riktning än tidigare rättspraxis. Vad har detta inneburit för branschen och vad har det fått för reaktioner hos kunder och skadelidanden?

Kursen avser att ge en kort återblick och bakgrund till diskussionen i branschen, samt ge en bild av dagens situation.

Eftermiddagen ägnas åt olika aspekter av vållandebedömningar. Varför kan olika instanser ha olika bedömningar av exakt samma situation?

Vi tittar lite på typsituationer där bolagen ofta tenderar att ha olika bedömningar, samt de vanligast förekommande klagomålen som kommer från våra kunder på försäkringsbolagen.

Dagen varvar grupparbeten med diskussioner i helgrupp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kursledare

Liza Almqvist har 16 års branscherfarenhet som skadespecialist och utvecklande kvalitetsarbete inom motorskador, främst från Gjensidige och Trygg-Hansa.

 

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98