IDD

Nuläge, utmaningar och framtiden

Förslaget bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 om försäkringsdistribution (IDD). Detta är tänkt att omfatta all försäkringsdistribution och således omfatta såväl försäkringsföretag som den försäkringsförmedlingsverksamhet som idag sker enligt lagen om försäkringsförmedling. IDD innehåller en rad utmaningar för försäkringsbranschen, och trots att det snart ska börja tillämpas finns många olösta frågor för branschen att försöka hantera. Vi går igenom aktuell status i arbetet med IDD från ett försäkringsbolagsperspektiv och blickar framåt mot vad som behöver hanteras.
 

Målgrupp

Den här kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar som jurist, produktutvecklare, marknadsansvarig, distributionsansvarig, VD eller complianceansvarig på ett försäkringsförmedlarbolag, försäkringsbolag eller en bank.
 

Program

9.00–09.45
Bakgrund och presentation av nuläge och förväntad fortsättning i lagstiftningsprocessen

9.45–10.00
​Paus

​10.00–11.00
Nuvarande regelverk

11.00–12.00
Kommande tillståndskrav och verksamhetsregler

12.00–13.00
Lunch

13.00–14.00
Informationskrav och uppföranderegler

14.00–14.45
Rådgivning och ersättning

14.45–15.00
​Paus

15.00–16.00
​Tillsyn, ingripanden och övergångsregler

 

Kursledare

Magnus Dahlgren, advokat partner/grundare D-Law
Magnus har arbetat inom pensions- och försäkringsbranschen sedan 1987. Han har varit chefsjurist på försäkringsbolag och försäkringsförmedlarbolag och är advokat sedan 2007. Magnus har därmed kompetens inom byråns samtliga specialistområden. 2010 utsågs Magnus Dahlgren till Sveriges pensionsspecialist. Magnus deltar löpande som föreläsare och paneldebattör inom pensionsområdet.
 

 

 

Carl Johan Rundquist, Jur. kand./Senior Associate D-Law
Carl Johan har en lång och bred erfarenhet från företag inom pensions- och försäkringsbranschen. Efter tjänstgöring som tingsnotarie samt stadsnotarie i Stockholms stad i några år, har han sedan 1986 arbetat som försäkringsjurist, vice chefsjurist och chefsjurist i flera olika livförsäkringsbolag, bland andra Skandia, Trygg-Hansa och senast SPP. Carl Johan har också varit styrelseledamot i Försäkringsjuridiska Föreningen, IPEBLA och Svenska avdelningen av AIDA och är för närvarande styrelseledamot i Föreningen Pensionsspecialisterna.

 


Har du frågor? Kontakta mig!
 

Stefan Pärsson
VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se