Ömsesidiga försäkringsbolag som hybrida organisationer

— utmaningar och möjligheter


Ömsesidiga försäkringsbolag, kooperationer inom hälsa- och lantbrukssektorerna, föreningar som bedriver affärsverksamhet samt statliga och kommunala bolag. Alla dessa är exempel på hybrida organisationer, alltså organisationer som har någon form av socialt uppdrag som de i huvudsak finansierar via affärsverksamhet. Hur ser dessa organisationer ut och kräver de särskild organisering, ledning och styrning? Ta del av Staffans Furustens spännande föreläsning om hybrida organisationer och dess framtida utveckling!
 


Om föreläsaren


Staffan Furusten är docent i företagsekonomi vid SCORE på Stockholms Universitet och är en av författarna bakom den nyligen publicerade boken Managing Hybrid Organizations