Motorförsäkringsseminariet

Motorförsäkringsbranschens utmaningar granskas ur ett framtidsperspektiv

Bilskadeseminariet har i år bytt namn till Motorförsäkringsseminariet. I år har programgruppen tagit fram ett program som tittar lite på morgondagens utmaningar. Hur ser fordonsflottan ut om 10 – 15 år, hur framdrivs bilen? Är det fortfarande den klassiska förbränningsmotorn som står för merparten av driften? Ser bilägandet ut på ett annat sätt än hur det gör idag? Delningsekonomi med bilpooler växer sig allt starkare. Oavsett hur framtidens ser ut, kommer bedrägerierna att alltid finnas i vår närhet. Länsförsäkringar i Kronoberg, avslöjade nyligen en större liga som satte i system att medvetet krocka och sätta bilar i brand. Som inledning på seminariet får vi en beskrivning av vad det var som gjorde att bolaget började fatta misstankar. Vi avslutar seminariet med en inspirerande föreläsning av Annie Seel, "Rallyprinsessan", som bland annat har gått i mål som bästa kvinnliga motorcykelförare i det mycket tuffa och hårt krävande Paris-Dakarrallyt.

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med motorfordonsförsäkring som skadereglerare, tekniker, utredare, produktutveckling eller har ett allmänt intresse i dessa frågor. Medverkar gör erfarna specialister och praktiker som ger dig viktiga uppdateringar i aktuella frågeställningar som rör motorfordonsförsäkring.


Program


09.00-09.10

Moderatorerna öppnar seminariet
Liza Almqvist, Chef Affärsutveckling Skador, Skadestöd, Gjensidige
Daniel Edlund, Vice President/Business Manager Motor, JW Loss Adjusting

09.10 – 10.10

Att avslöja ett bedrägeri
Den svenska försäkringsbranschen handlägger årligen ca 2 miljoner skadeärenden och betalar ut mer än 50 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder. En grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier utgör mellan 5 till 10 procent av dessa utbetalningar, cirka 2,5- 5 miljarder kronor årligen. Mängden fuskande med motorförsäkringar ökade med sju procent mellan 2016 och 2017. En stor del av fusket handlar om anlagda bilbränder och iscensatta olyckor. Länsförsäkringar i Kronoberg avslöjade för en tid sedan ett omfattande bedrägeri kring iscensatta olyckor. Hur upptäckte och vad var det som gjorde att misstankar om bedrägeri tog fart? 
David Grann, Chef för personskador och utredning, Länsförsäkringar Kronoberg

10.10 – 10.40

eCall – ett sätt att rädda liv
När ett motorfordon råkar ut för en olycka skickar fordonet automatiskt sin geografiska position till en larmcentral. Fordonet upprättar en förbindelse med hjälp av en inbyggd GSM-terminal och skickar först ett kort datameddelande och upprättar sedan en talförbindelse med larmcentralen. eCall aktiveras automatiskt genom någon av fordonets inbyggda sensorer, t.ex. en krockkudde, men kan även aktiveras manuellt av föraren. Tanken är att systemet vid en krock automatiskt ska meddela larmcentralen. Från och med 2018, kommer alla nytillverkade bilar att utrustas med eCall. Vilken erfarenhet har SOS Alarm dragit efter de första inledande månaderna?
Johan Petersson, Gruppchef, SOS Alarm Sverige AB

 

10.40 – 11.00
Paus


11.00 – 11.40

Konsumentverkets tematiska granskning av bilförsäkringen
Konsumentverkets granskning av 12 bilförsäkringar blev klar i juni. Granskningens resultat speglar de generella brister som uppmärksammats gällande marknadsföring, förköpsinformation och avtalsvillkor. Under hösten kommer Konsumentverket att inleda löpande tillsynsärenden mot majoriteten av de försäkringar som var med i granskningen. Vilka brister har Konsumentverket uppmärksammat i granskningen och vad har bolagens synpunkter varit?
Elin Steno, Jurist, Avdelningen för konsumentskydd, Konsumentverket

 

11.40 – 12.20

Så överlever serviceföretagen digitaliseringen?
Digitaliseringsvågen sköljer över oss och vi kan inte längre ducka. Redan idag kan vi skönja att bland annat att artificiell intelligens övertar den första kontakten med våra kunder. Digitaliseringen skapar nya möjligheter, nya trender, tjänster och produkter. Hur ska försäkringsbranschen förbereda sig och vilka långsiktiga vinster finns det för såväl våra bolag som för försäkringstagaren?
Pär Johansson, Talesperson digitaliseringsfrågor, Visma Sverige.

12.20 – 13.20

Lunch

13.20–13.50

Jakten på framtidens bilar
Etanolmotorer, batteribilar, biogas, hybrider, bränsleceller. Listan är lång över lösningarna för att vi ska kunna fortsätta att köra bil. Men vilka har en chans att överleva om femton år? Ta del av hur Volkswagen ser på framtiden, dess utamningar och möjligheter inför morgondagens drivmedel. 
Marcus Thomasfolk, Kommunikationschef, Volkswagen Sverige

13.50 – 14.20

Delningsekonomi
Teknik och digitalisering har gjort delning billigare, enklare och tryggare. Vi har alla hört om Airbnb som inte äger några hotell till exempel. I transportbranschen där tillgångarna är dyra och inte används till 100 % är delning extra intressant. T.ex. står en svensk bil still 96 % av tiden. Detta är ett enormt slöseri där teknik som möjliggör ett större delande kan revolutionera en hel bransch. Men hur långt har vi kommit och hur kommer framtiden se ut? Vem är ägare? Vem tar ansvar? Vem försäkrar?
Elias Björnestål, Strategi och innovationskonsult, Centigo
14.20 – 14.40

Paus

14.40 – 15.10

Ansvar förarlösa bilar
Wanna Svedberg, doktor i rättsvetenskap och lektor i straffrätt på juridiska institutionen vid Göteborgs universitet,  utförde förra året en rättsvetenskaplig studie kring ansvar gällande självkörande fordon. Slutsatsen var att det inte är rimligt att lägga det straffrättsliga ansvaret på ägaren av fordonet när det framförs autonomt. På uppdrag av den statliga utredningen skrev hon ytterligare en forskningsrapport om hur en ny lagkonstruktion skulle kunna utformas. Den blev klar i februari men verkar ha gått under de flestas radar.
Wanna Svedberg, Jur. dr/LL.D. Lektor i straffrätt vid Juridiska institutionen/Handelshögskolan, Göteborgs universitet

 

15.10 – 15.55

Rallyprinsessan – Ingen minns en fegis
Annie berättar om den långa resan till i mål i Dakarrallyt, men drar paralleller till vardagen, jobbet och livet i stort.  Att i en valsituation våga välja det som inte alltid är lättast, men ändå kanske mer rätt beroende på målet. Och att våga sätta ett mål som kanske är lite mer inspirerande än traditionella mål. Att försöka hitta det man brinner för och verkligen vill uppnå. Och sen ingjuta modet att inte ge upp, trots att det är jobbigt och svårt på vägen, med det gör också framgången så mycket större.
Annie Seel, Rallyprinsessa och föredragshållare

15.55 - 16.00

Sammanfattning och avslutning av seminariet
Liza Almqvist, Chef Affärsutveckling Skador, Skadestöd, Gjensidige
Daniel Edlund, Vice President/Business Manager Motor, JW Loss Adjusting