Återförsäkringsseminariet

– mötesplatsen för aktuella frågeställningar inom återförsäkringsområdet

Dagen ger dig en djupare förståelse för återförsäkring, återförsäkringsmarknaden och vilka tekniker som används. Seminariet belyser återförsäkring ur olika perspektiv, såväl kundens som mäklarens och återförsäkrarens. Vidare behandlas nya risker och efterföljande försäkringsproblematik vid exempelvis stora naturkatastrofer.  Vilka skador kan vi förvänta oss i framtiden med tanke på t.ex. ändrade mönster i klimatförändringarna.

Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av återförsäkringsområdet och vill veta mer om aktuella frågeställningar. Du kommer i kontakt med återförsäkring på olika sätt i ditt arbete, exempelvis inom underwriting, skadearbete, riskhantering, försäkringsjuridik eller som förmedlare eller beställare.

Seminariet leds av moderator Tobias Andersson, VD, Guy Carpenter & Company AB.

Program

 

09.00 – 09.10
Seminariet öppnas
Tobias Andersson, Managing Director, Guy Carpenter & Company AB

09.10 – 09.30
Varför återförsäkring och hur fungerar marknaden?
Återförsäkring har traditionellt varit ett sätt att sprida stora försäkringsrisker på många olika aktörer. Idag betraktas återförsäkring som en källa till kapital för försäkringsindustrin och kostnaden för återförsäkring mäts och jämförs med andra källor av kapital. Vem köper och säljer återförsäkring och hur fungerar den internationella återförsäkringsmarknaden? Hur ser historiken ut, varför återförsäkring?
Tobias Andersson, Managing Director, Guy Carpenter & Company AB

09.30 – 10.15
Återförsäkring ur Länsförsäkringars perspektiv
Vilka behov av återförsäkring har Länsförsäkringar?
Hur hanterar Länsförsäkringar återförsäkring som en grupp av bolag?
Vad är viktigaste och vilka är det största utmaningarna?
Tor Mellbye, Chef / Manager, LF-Återförsäkring, LF Group Reinsurance

10.30 – 10.50
Paus

10.50 – 11.30
Förmedlarnas roll och betydelse vid modellering och analys
Under detta pass får du en inblick i hur man kvantifierar försäkringsbolagets risker och hur valet av optimal återförsäkring påverkas av bolagets vitt skilda intressenter. Föreläsarna kommer dessutom att gå igenom förmedlarens utförande av detta köp i praktiken och beskriva återförsäkringsmarknaden i stort.
Fredrik Strömberg och Florent Scarabin, Guy Carpenter & Company AB

11.30 – 12.10
Återförsäkranas roll och betydelse
Återförsäkring är riskspridning på global nivå. Samma kapital används i flera riskområden samtidigt och kan därmed ge en attraktiv kapacitet/kapitalkostnad.
Återförsäkrare bidrar med:
-att jämna ut resultat över åren
-att täcka av och sprida kostnaden för stora katastrofskador
-kunskap, erfarenhet
Vi lever i en föränderlig värld där kapital strömmat in från Finansmarknaden.
Samtidigt som industrin står för nya utmaningar - klimatförändringar, cyberrisker, terrorism, pandemi etc.
Bernt Jonsson, Senior Underwriter, Hannover Re

12.10 – 12.20
Sammanfattning av förmiddagen
Tobias Andersson, Managing Director, Guy Carpenter & Company AB

12.20 – 13.20
Lunch

13.20 – 14.00
Återförsäkringsskador
Hur hanteras skador när det osannolika händer, exempelvis vid stora naturkatastrofer och långa ansvarstider?

Dick Ullgren, Claims Manager på Sirius

14.00 – 14.40
Nordiska Kärnforskningspoolen
Ett annorlunda, men viktigt och intressant exempel på hur återförsäkring bidrar till samhällsnyttan.
Caj Weckström, Chef för Nordiska Kärnförsäkringspoolen

14.40 – 15.00
Paus

15.00 – 15.40
Ett klimat i ständig förändring
Vad händer i klimatfrågan och hur påverkar det vårt samhälle? Hur påverkar klimatet försäkringsindustrin och hur kan och bör vi agera inför framtidens klimat?
Johan Litsmark, Naturskadespecialist på Länsförsäkringar AB

15.40 – 16.00
Sammanfattning och avslutning
Tobias Andersson, Managing Director, Guy Carpenter & Company AB