Diplomprogram för ledare och specialister

– lägger grunden till din fortsatta utveckling


Ny möjlighet att delta i SFF:s mycket uppskattade diplomprogram!

Svenska Försäkringsföreningen genomför återigen det mycket uppskattade diplomprogrammet för specialister, ledare och t.ex. assistenter som vill utvecklas inom försäkringsområdet. Tillsammans med våra föreläsare, som har mycket stor erfarenhet, kommer du att bredda din kunskap och få en djupare insikt i branschens olika delar. Förutom föreläsningar kommer du även att få möjlighet att nätverka med kollegor från branschen. Som deltagare under de sammanlagt fyra kursdagarna ger programmet dig en helhetsbild över flertalet av försäkringsbranschens områden.

 
________________________________________
"Svenska Försäkringsföreningens nätverk passar kanon in i en kunskapsdriven bransch där mycket händer. Självklart var alla nya kontakter också väldigt positivt."
- tidigare deltagare
________________________________________

 

Syfte

Programmets syfte är att ge dig en helhetsbild över grundläggande områden inom försäkring, samtidigt som du lägger grunden för ett framtida nätverk. Programmet utgör en bra grund för din fortsatta utveckling och karriär.

 

För vem?

Programmet vänder sig i första hand till dig som idag arbetar som specialist, ledare eller t.ex. assistent och som vill utvidga din kunskapsbas och ditt nätverk för vidare utveckling inom försäkringsbranschen.

 

Upplägg

Programmet omfattar sammanlagt fyra utbildningsdagar i block om två, med olika teman och med gemensamma middagar för möjligheter till nätverkande.

 

Diplomprogrammets övergripande innehåll

 

Försäkringsmarknaden

 • Försäkringens roll i samhället- roller och aktörer
 • Olika kundperspektiv
 • Skadeförsäkring
 • Liv/pension

 

Regelverk

 • Försäkringsjuridik
 • Redovisning och finansiell rapportering
 • Skatt
 • Tillsyn

 

Processer

 • Skadereglering
 • Underwriting
 • Aktuariens roll i verksamheten
 • Återförsäkring
 • Liv- och sakförmedling
 • Kapitalförvaltning och aktuella utmaningar

 

Ladda ner detaljerat program som pdf.

 

Diplomering

Kursen avslutas med utdelning av diplom för deltagande. 

 

Anmälan

Du anmäler ditt intresse genom att logga in eller skapa ett nytt konto. Du gör detta genom att klicka på länken Anmälan till höger. 

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97