Gruppförsäkringsseminariet

– mötesplatsen för dig som arbetar med gruppförsäkringar

Ett seminarium för dig som arbetar med gruppförsäkring – jurister, produktansvariga, förmedlare, kundtjänstansvariga, marknads- och kommunikationsavdelningar samt beställare. Seminariet lyfter praktiska frågor inom gruppförsäkring och får dem belysta ur olika vinklar. Vi kommer att fokusera på beställaren och den försäkrade, och göra utblickar mot kommande förändringar och utmaningar.

Seminarieformen innebär att vi kommer att ge stort utrymme för frågor och diskussioner.

Program

09.00 – 09.10
Inledning av moderatorer
Stefan Pärsson, VD, Svenska Försäkringsföreningen
Cajsa Eylis, Försäkringsförmedlare, Max Matthiessen

09.10 – 10.15
Gruppförsäkring – Här och nu
Vad efterfrågar företagen vad gäller gruppförsäkringar? Hur ser man på gruppförsäkringars utveckling? Vilken roll har gruppförsäkring i en mer digitaliserad marknadsplats? Hur lätt är det att behålla sin försäkring om man byter arbetsgivare? Är det skillnad om det är via arbetsgivare eller via sitt fackförbund? Mer kontinuitet med förbundsavtal?
Fredric Janssen, Försäkringsförmedlare Grupp & Hälsa, Max Matthiessen
 


10.15 – 10.30
Paus


10.30 – 11.15
Vilken påverkan har GDPR haft på gruppförsäkringsbolagen?
En praktisk genomgång av exempel på utmaningar som vi ställs inför och möjliga lösningar. Hur kan man driva digitalisering, mötas digitalt och samtidigt efterleva GDPR? Och när och hur ska vi hantera personnummer, uppgifter om hälsa och medlemskap i fackförbund?
Åsa Petersson Bergsten, Chef juridik, Bliwa, Elin Ward, Projektledare GDPR, B3 Financial Consulting

11.15 – 12.00
IDD i praktiken
Vad kommer att gälla från 2018 runt IDD och vilken påverkan kommer det att ha på gruppförsäkringslösningarna? Mer om praktisk tillämpning. FAL kräver förköpsinformation och IDD kräver informationsblad för att skydda individen. Hur kommer bolagen att göra kring detta? Kommer det att krävas mer individualiserade försäkringar? Hur kan man bedöma individuell lämplig lösning på en gruppförsäkring?
Martin Wilhelmsson, Försäkringsjurist, Folksam


12.00 – 13.00
Lunch


13.00 – 13.45
50 digitala aktörer i gränslandet till försäkring, hot eller möjlighet?
Vilken påverkan har nya trender och digitalisering på bolagen och dess produkter? 
Johan Lengqvist, Konsultchef, SPP

13.45 – 14.30
Effekter av förmånsbeskattningen av sjukvårdsförsäkringar

  • Vad har skett sedan förmånsbeskattningen infördes?
  • Hur ser statistiken ut historiskt kring antal privata sjukvårdsförsäkringar?
  • Hur ser det politiska perspektivet ut? 

Eva Erlandsson, Senior ekonom, Svensk Försäkring och Göran Engström, Chef livförsäkring, Nordeuropa Försäkring AB


14.30 – 14.45
Paus14.45 – 15.45
Gruppförsäkring idag och framåt
Har grundtanken med gruppförsäkring förändrats? Vilka förväntningar har gruppavtalskunden?
Behöver bolagen ta fram enklare produkter som är lättare att förstå?
Hur hanterar man inlåsningseffekter? Vilka gruppavtal är bäst för individen?
Ska produkterna förpackas och i så fall hur?
Johan Gunnarson, Manager Business Operations, Bliwa Livförsäkring

15.45 – 16.00
Avslutning och sammanfattning av seminariet

 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97