Skriva tydliga villkor

– verktyg för begriplighet


Fungerar det att skriva ”du” i en villkorstext? Vad är en informativ rubrik? Vem ska egentligen kunna läsa försäkringsvillkoren?


Att försäkringsvillkoren är tydliga är en förutsättning för att kunder ska veta hur försäkringen gäller. Tydliga villkor kan även underlätta er kundkommunikation, förenkla vid skaderegleringen, minska antalet frågor till kundtjänst och i längden skapa ökad affärsnytta.


Under denna kurs går vi igenom vad som gör texter lättare eller svårare att läsa och ta till sig, med utgångspunkt i försäkringsbranschens villkorstexter. Du får konkreta tips och verktyg om allt från textens form och disposition till att undvika vanliga fallgropar i ordval och meningsbyggnad.
 

 

Vem har nytta av kursen?

Kursen vänder sig till dig som skriver villkorstexter eller använder dessa texter i ditt arbete – du kan till exempel vara jurist, produktutvecklare, kommunikatör eller skadereglerare. Efter kursen kan du lättare skriva tydliga texter anpassade efter olika målgruppers behov.
 

Kursinnehåll

  • Målgrupper för villkoren – vem ska läsa villkoren och vilka kunskaper har de?
  • Innehållet – vad ska finnas med? Hitta balansen mellan vad läsaren vill veta, vad du är skyldig att informera om och hur mycket läsaren egentligen orkar läsa.
  • Så kan du underlätta med disposition, rubriker och textens form.
  • Språkliga tips och verktyg för att göra texten lättare att förstå.

 

Kursen bygger på korta föreläsningspass som varvas med praktiska övningar och gruppdiskussioner kring verkliga exempel från både kursledaren och deltagarna. Du som går kursen kan själv bidra med texter som du vill diskutera. Det kan vara villkorstexter, frågor och svar om försäkringsvillkor, förköpsinformation, brev från skadeavdelningen eller andra texter som berör villkoren. Du behöver inte ha skrivit texterna själv. 

 

Kursledare


Sara Rösare är examinerad språkkonsult i svenska på byrån Språkkonsulterna. Hon är en uppskattad kurshållare med lång erfarenhet av försäkringsbranschens texter. Sara är även huvudförfattare till boken Uppdrag textgranskning.

 

 

 

 

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Malin Biro
​Kommunikatör & projektledare av kursen

malin.biro@forsakringsforeningen.se
08-522 789 94