Pensionsförvaltningsseminariet

-vem kan tryggt luta sig tillbaka och lita på sina val?

Svenska Försäkringsföreningen bjuder in till ett heldagsseminarium om aktuella frågeställningar inom liv- och pensionsförsäkring. Vi kommer att diskutera vad som lett fram till dagens val av försäkringsprodukter och vad vi tror om framtidens liv- och pensionsverksamhet. Har de försäkrade tröttnat på att göra egna val? Från fondförsäkring till traditionell försäkring? Hur kommer de låga räntorna att påverka liv- och pensionsbranschen? 

Vi har bjudit in några av de största pensionsförvaltarna på marknaden, nämligen; Skandia, Alecta, SPP, SEB, KPA och AMF 

  • Vad gör just deras produkt unik?
  • Vilka strategier, villkor och tankar har de kring framtidens utbud och efterfrågan?
  • Vad vill branschen ha och vad vill de försäkrade ha?
     

Välkommen till en oberoende mötesplats för att skapa nätverk inom branschen och ta del av kunnigt yrkeskunnande kring pensioner och sparande.

Målgrupp​

Seminariet vänder sig främst till dig som jobbar som Produktspecialist, Produktägare, Aktuarie, Försäljningschef, Kapitalförvaltare, Specialist, Rådgivare, Förmedlare eller i övrigt har ett intresse i detta ämne.

Program

09.00 – 09.15
Inledning av moderator- Vad styr vilken förvaltning bolagen väljer och vilka ramar de har?
Johan Sjöström, Chief Executive Officer, KPA Livförsäkring AB

09.15 – 10.10
Nuläget inom pensionsförvaltning – var står vi idag och vilka trender tog oss hit?
Vilka samhällstrender skapade efterfrågan på fonder i stället för garanterade produkter? Varför ser vi nu i stället en efterfrågan på garanterade produkter?
Varför vill många av bolagen ersätta traditionell förvaltning mot fondförvaltning? För dyr? Tjänar mer på fondförvaltning? Är det prissättningen som är fel?
Vilken uppdelning tror vi på framöver mellan fond/trad? Är förmånsbestämd försäkring på väg tillbaka?
Pehr Östberg, Konsult, Pensionskonsult AB

10.10 – 10.40
Förvaltningspresentation av försäkringsbolagen
Historiken kring produktutformningen av deras traditionella försäkring. Kort om dess villkor och placeringsallokering och tankar kring efterfrågan och utveckling framöver.


10.40 – 11.00
Paus


11.00 – 12.00
Förvaltningspresentation av försäkringsbolagen 

 Skandia, Alecta, SPP, SEB, KPA och AMF 

  • Vad gör just deras produkt unik?
  • Vilka strategier, villkor och tankar har de kring framtidens utbud och efterfrågan?
  • Vad vill branschen ha och vad vill de försäkrade ha?

12.00 – 13.00
Lunch13.00 – 14.30
Förvaltningspresentation av bolagen fortsätter
 


14.30 – 15-00
Paus15.00 – 16.00

Avslutning och sammanfattning av seminariet
Vad efterfrågas ur ett förmedlarperspektiv?
Vad anser de att branschen efterfrågar, både utifrån försäkringsgivare och försäkringstagare?
Tror man att det kommer att bli en ökad efterfrågan av traditionell försäkring pga IDD?
Vill de själva förmedla traditionell försäkring?
Stefan Linder, Rådgivare/Partner, Linder & Partners och Johan Sjöström, Chief Executive Officer, KPA Livförsäkring AB

 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97