Entreprenadförsäkring

Försäkringsskyddet i entreprenadförsäkringen samspelar med de ansvarsregler som finns i byggsektorns standardavtal AB 04 och ABT 06. För att kunna förstå och tillämpa entreprenadförsäkring är det därför viktigt att ha grundläggande kunskap om entreprenadrätt, särskilt när det gäller regresskrav baserade på Dubbelförsäkrings- och Regressöverenskommelserna.

Enligt byggsektorns standardavtal AB 04 och ABT 06 måste en entreprenör teckna både allriskförsäkring och ansvarsförsäkring. Den s.k. minimiomfattningen beskriver vad försäkringarna ska omfatta för att vara avtalsenliga.

 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som arbetar praktiskt med entreprenadförsäkring på olika sätt, som t.ex. skadereglerare, skadeinspektörer, försäkringsförmedlare och försäkringssäljare.
 

Ur programmet

Under denna heldagskurs görs en systematisk och grundläggande genomgång av 

  • entreprenadförsäkringens allrisk- och ansvarsmoment (såväl grundskydd som tilläggsskydd) 
  • minimiomfattningen i AMA AF
  • de ansvarsregler i AB och ABT som förutsätts ligga till grund för skaderegleringen
  • branschöverenskommelserna om dubbelförsäkring (DÖ) och regress (RÖ)
  • rättspraxis av särskild betydelse för skadereglering av entreprenadförsäkringen

 

Kursledare

Harald Ullman är sedan år 2003 adj. professor i försäkringsrätt vid Linköpings universitet, tidigare och sedan många år försäkringsjurist i Skandia och If med villkorsutformning och skadereglering som specialitet. Som kursmaterial används bl.a. Haralds bok Entreprenadförsäkring.

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98