Nätverk och utbildning för dataskyddsombud inom försäkringsbranschen

Bli en del av ett unikt nätverk – och ligg steget före (begränsat antal platser)

För att möta efterfrågan  på  såväl utbildning som nätverkande startar Svenska Försäkringsföreningen ett nytt unikt  nätverk för dataskyddsombud inom försäkringsbranschen.

Vid nätverksmötena ges du som deltagare dels möjlighet att bygga nätverk genom träffar, utbildning och diskussion av dagsaktuella frågor med sakkunniga inom försäkring och dataskydd, dels får du också betydande utrymme till att själv medverka till kompetensutveckling genom generöst med tid för diskussioner med andra dataskyddsombud.

Nätverket vänder sig i första hand till dataskyddsombud hos försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Om ditt företag har utsett dig till central dataskyddssamordnare eller liknande för den operativa verksamheten är du också välkommen.

Mål

Det övergripande målet med nätverket är att öka dina kunskaper om regelverk, juridisk praxis och praktisk hantering av dataskyddsfrågor inom den svenska försäkringsbranschen. Detta för att skapa affärsnytta i din egen verksamhet och få verktyg för hur du kan jobba med de nya regelverken.

Målet är att skapa en dynamisk mötesplats med erfarenhetsutbyte, diskussioner, utveckla kompetensen och skapa kontaktytor, som lever över tid. 

Några exempel på ämnen

 • Konsekvensbedömningar i praktiken
 • Hantering och bedömning av personuppgiftsincidenter
 • Governance - hur styrs och organiseras dataskyddsarbetet bäst inom verksamheten och hur ska dataskyddsombudets roll se ut?
 • Riktlinjer och policies inom dataskydd – vilka behöver finnas och hur kan de integreras med andra styrdokument?
 • De registrerades rättigheter – hur ska de bäst hanteras i praktiken? Vilka verktyg finns och fungerar de?
 • Integritetskänslig personuppgiftsbehandling via cookies – strategier för informationsgivning och inhämtande av samtycke

Vad får jag som deltagare?

 • Vidareutveckling av professionellt nätverk
 • Erfarenhetsutbyte med andra 
 • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
 • Nya kontaktytor i branschen
 • Professionell vidareutbildning
 • Möjlighet att påverka innehållet för maximal nytta
 • Kompetensutveckling

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nätverksledare

Advokat Anna Lööv, partner och grundare av Kompass Advokat
Sedan 1999 har Anna haft juridiken kring personlig integritet som ett specialområde. Hon är även specialiserad inom försäkringsrätt. Anna har genomfört många gap-analyser och även hjälpt till att implementera de åtgärder som krävs, till exempel genom att ta fram nya styrdokument, informationstexter m.m. samt har tillhandahållit rådgivning till dataskyddsombud och till företag som saknar ombud, hjälpt till med kontakter med Datainspektionen m.m.

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97