Juridikseminariet

Försäkringsbranschen står inför en rad utmaningar inom försäkringsreglering. Juridikseminariet belyser ett antal aktuella regelverk, utredningar och olika juridiska frågor av betydelse för försäkringsbranschen. Seminariet riktar sig till jurister eller andra anställda på försäkringsföretag, myndigheter eller på försäkringsrelaterade arbetsplatser som har intresse för regleringsfrågor inom såväl liv- som sakförsäkringsbranschen.

Seminariet leds av Johan Lundström, Chefsjurist, Svensk Försäkring

09.00 – 09.10
Öppnandet av seminariet
Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring

09.10 – 10.00
IDD- Hur har det gått med genomförandet?
Vad har varit svårt och hur kom vi runt de svårigheter vi stötte på under vårt arbete med införandet. Vilka frågor har uppkommit och vilka erfarenheter har vi dragit? Skiljer det sig något i införandet mellan förmedlare, liv – och skadebolagen?
Jonas Olsson, Senior Legal Advisor, SEB, Pension och försäkring
Hanna Lundberg, Managing Compliance Office, Södererg & Partners

10.00 – 10.30
Mattssonmålet
Gränsdragningen mellan värdepapper – och försäkringsförmedlingsreglerna.
Johannes EricsonPartner, Hamilton Advokatbyrå 

10.30 – 10.50
Paus

10.50 – 11.20
Outsourcing- Molntjänster
Utläggning av tjänster (outsourcing) till molntjänstaktörer är en aktuell och central digitaliseringsfråga för försäkringsbranschen. Vad innebär de riktlinjer som formulerats på EU-nivå? Och hur resonerar Finansinspektionen hittills? Ett viktigt perspektiv rör bedömningen av vad som utgör outsourcing och vad som är köp av tjänster. Vilken kontroll kan försäkringsföretagen ha av molntjänstleverantörernas risker (och därmed för de tjänster som man köper)? Och hur fungerar allt detta i den IT-tekniska miljön?
Peter Nordbeck, Partner/Advokat, Advokatfirman Delphi

11.20 – 12.10
Hållbarhetsreglering för försäkringsföretag
Hur jobbar bolagen med hållbarhetsfrågan?  Hur påverkar de nya rapporteringskraven arbetet? Ta del av en övergripande redogörelse om vad som är på gång.
Sara Bergström, Ekonom och Fil.dr, Svensk Försäkring
Magdalena Grunder, Chief Compliance Officer, SPP Pension & Försäkring AB 

12.10 – 13.10
Lunch

13.10 – 13.40
Valcentralen
Hur ser Valcentralen på sin roll och relation till såväl bolagen som till kunderna?
Susanne BidsellChefsjurist, Collectum AB

13.40 – 14.20 
Skatter – Avgörandet i skatterättsnämnden
Tjänstepensionsrådgivningen föreslås bli förmånsskattepliktig.  Beslutet är överklagat till högsta förvaltningsdomstolen.  Vad blir effekterna om beslutet ändå står sig?
Thomas HasselbladChefsjurist, Nordea Liv & Pension

14:20 - 14:30
Avslutning och sammanfattning av seminariet
Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring

14.30 -  15:30
Mingel och fika