Trafikskadereglering Utland - grundkurs

Gränsöverskridande trafikskador - vems ansvar?


Välkommen till en heldagskurs i trafikskadereglering utland. Dagen kommer att ägnas åt hanteringen av gränsöverskridande trafikskador. Vem har rätt till ersättning och enligt vilket lands rätt? Vilken rätt har den skadelidande och vem ska handlägga ärendet? Hur hanteras återkrav? Vi går igenom byråernas uppgifter, korrespondentens uppgift och roll samt skaderegleringsrepresentantens uppgift och roll. Vad gäller för korrespondenten respektive skaderegleringsrepresentanten vid handläggning av ett ärende? Till vår hjälp har vi ett antal praktikfall.


Kursen leds av

Carina Pettersson är försäkringsjurist på Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Hon har arbetat på TFF sedan 1995 men i olika roller. Utöver engagemanget i det internationella trafikförsäkringssamarbetet arbetar hon med branschgemensamma frågor, stöttar verksamheten och processar i TFFs skadeärenden, samt sitter som sekreterare i Patientförsäkringsföreningen och i Personskadekommittén.

Mark van Gessel är teamledare på Trafikförsäkringsföreningens (TFF) skadeavdelning. Han har varit på TFF som skadereglerare sedan 2011 och arbetar med utlandsärenden, främst sakskador. Utöver reglering av skadeärenden administrerar han även en del utlandsrelaterade uppgifter inom TFF:s internationella verksamhet.

 

Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98