Försäkringsengelska

Grundkurs i engelska som arbetsspråk för dig i försäkringsbranschen


Denna kurs är fullsatt och vi hänvisar till nytt kurstillfälle den 21–22 maj:
http://forsakringsforeningen.se/utbildning/20190521/forsakringsengelska
 


Engelska blir allt viktigare som arbetsspråk både till följd av nya ägarförhållanden och EU:s påverkan. Denna kurs riktar sig både till dig som arbetar med livförsäkring och skadeförsäkring och som bättre behöver kunna förstå och använda de vanligaste engelska försäkringstermerna. Då deltagarna kommer från olika områden inom samma bransch kan alla bidra med sin egen erfarenhet, vilket bäddar för ett intressant utbyte. Kursen blir mer än ett möte i klassrummet; den ger möjligheter till nya insikter och möjligheten att bygga nätverk. Kursen är uppdelad på två dagar.

Observera att denna kurs kommer att omfatta både life och nonlife engelska, till skillnad mot tidigare då vi har haft separata kurstillfällen för dessa två inriktningar.

 

Kursinnehåll


Avsnitt I 

Att med säkerhet kunna berätta om sig själv, sitt arbete och sitt företag 
Under de första två dagarna arbetar vi med grundtermerna inom försäkring. Kursen innehåller praktiska övningar där du bygger upp och träna ditt ordförråd och ökar din precision och därmed ditt självförtroende. Det sker ett naturligt utbyte av information mellan kursdeltagarna. Vi läser och diskutera korta, enklare texter såsom företagsinformation, produktbeskrivningar och allmänna försäkringsvillkor. Vi börjar titta på det svenska försäkringssystemet. Alla texter vi arbetar med är autentiska. 

 

Avsnitt II

Praktisk affärskommunikation inom försäkringsbranschen
Vi fortsätter att utöka ordförrådet inom försäkringsområdet genom att läsa och diskutera mer detaljerade arbetsrelaterade texter. Vi gör praktiska övningar, båda muntliga och skriftliga, för att öka din kompetens att använda engelska i kontakter med kunder, försäkringsbolag och myndigheter. 

 

Efter genomförd kurs ska du känna dig bekväm med att:

  • Berätta om ditt företag och ditt arbete
  • Prata med kunder och kontakter 
  • Läsa, förstå och förklara försäkringsdokument

 

Kursledare

Lärare från The London School of English


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97