Möta den oresonliga personen

— hur bemöter du ett sådant agerande?

 

Nästan alla har vid något tillfälle stött på den oresonliga personen – den som hävdar sin rätt, främst i juridiska sammanhang. Kanske var det i yrket, i föreningslivet eller i bekantskapskretsen. Syftet för denne är ofta att sätta dit någon annan för felandet, påvisa sin rätt och lyfta fram sin roll som offer. Tillvägagångssättet är detsamma: Den oresonliga personen är oftast väl förberedd med underlag och utdrag från såväl lagar, bestämmelser och domar. I den skriftliga kontakten används gärna fet stil och versaler och via telefonen kan det bli högljutt. I värsta fall kan hot dessutom förekomma.

Men hur bemöter vi ett sådant agerande? Hur kan du agera när du märker att du har med en oresonlig person att göra, så att alla parter känner sig nöjda? Ta del av en spännande föreläsning av den legitimerade psykologen Andreas Wedeen.


​Föreläsaren

 

 

Andreas Wedeen

Andreas är legitimerad psykolog och har tidigare varit verksam inom psykiatrin i Region Östergötland. Tillsammans med psykoterapeuten Jakob Carlander har han skrivit boken Möta människor med rätthaveristiskt beteende.