Digital Roadmap — säkra er digitala transformationsresa

Få verktygen att skapa en handlingsplan för er digitala transformation i försäkringsbranschen.


Digitaliseringens framfart ställer nya krav på våra verksamheter och det behövs en djupare förståelse för hur vi säkrar att vi arbetar med rätt digitaliseringsinitiativ vid rätt tillfälle – och vi behöver redskap och metoder för att kunna gå från ord och till handling. Genom att skapa en samsyn kring digitalisering och en förståelse för dess utmaningar och möjligheter skapar vi betydligt bättre förutsättningar för att lyckas med vår digitala transformationsresa.

Denna utbildning syftar till att ge dig konkret kunskap om hur du skapar rätt förutsättningar för att kunna arbeta effektivt och framgångsrikt med digitalisering i försäkringsbranschen. Du kommer efter avslutad utbildning att ha en djupare förståelse för hur du skapar en konkret handlingsplan för digital transformation.
 

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med digital utveckling och digital transformation. Du kan ha en roll som affärs- och verksamhetsutvecklare, projektledare eller någon annan roll/befattning med fokus på utveckling av digitala tjänster, produkter och verktyg.

Kursen passar även för alla som arbetar i försäkringsbranschen och som är intresserade av att lära sig mer och inspireras av den digitala utvecklingen. Missa inte den unika möjligheten att lyssna till föredrag som kan stödja såväl din verksamhet som affär!
 

Innehåll

Digitaliseringens hur, vad och varför

Med affärsmodellen som verktyg skapas en ökad förståelse för digitaliseringens olika perspektiv och dess påverkan på verksamheten. Du får också lära dig hur du ökar verksamhetens förmåga att prioritera rätt i den snabba digitala utvecklingen.

Verksamhetens nuläge och framtid

Lär dig hur du skapar förståelse internt för er digitala mognad och på så sätt skapar en samsyn i verksamheten. Hitta verktygen för att förstå var digitaliseringspotentialen är störst för just er verksamhet.

Den Digitala Roadmap:en

Gå från ord till handling med hjälp av strategiska affärskrav och skapa en konkret handlingsplan för verksamhetens digitala transformation.
 

Upplägg

Detta är en lärarledd utbildningsdag. Under dagen varvar vi teoretiska pass med praktiska övningar och diskussioner. Efter avslutad utbildning följer lärarna upp med ett uppföljningsmöte.
 

Kursledare


 

 

Anette Bohman på Linkedin

Anette Bohman

Anette är Specialized Manager på Cordial med 20 års arbetslivserfarenhet inom bland annat telekom och media, två branscher som  tidigt mötte digitaliserings möjligheter och hot, och som nyttjat digital teknik för att skapa helt nya affärsmodeller. Anette har legat i framkant vad gäller att driva på digitalisering och affärsutveckling genom sin karriär, både som rådgivare och som affärsansvarig. Idag är Anette en uppskattad föreläsare, utbildare och inspiratör och guidar verksamheter i sin digitala transformationsresa. Anette har utvecklat och hållit i utbildningar för bland annat Apoteket och Nordea och håller även öppna utbildningar inom digitalisering med fokus på hur digitalisering påverkar affärsmodellen. Anette håller regelbundet inspirationsseminarier om digitalisering och affärsmodeller.

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se
08-522 789 97