Grundkurs Skadeförsäkring

Översiktskurs för dig som är nyanställd eller vill ha en överblick

Kursen syftar till att ge en god förståelse för skadeförsäkring, främst produktkännedom. Vi beskriver också delprocesserna såsom produktutveckling, värdering av risk, marknadsföring, försäljning, skadereglering, återförsäkring mm. Du kommer också att få en inblick i aktuell lagstiftning och skadeförsäkringsmarknaden i stort.
 

För vem?

Kursen passar dig som är nyanställd inom skadeförsäkring på ett försäkringsbolag eller hos en förmedlare. Den passar även dig som arbetar på angränsande stödfunktioner som IT, ekonomi, HR, reception etc. och som vill ha en grundläggande orientering över hela skadeförsäkringsområdet. Kursen lämpar sig även för dig som arbetar med försäkring på bank eller som försäkringsförmedlare, eller har din huvuduppgift inom livförsäkring men som också vill ha en grundläggande kunskap om skadeförsäkring.
 

Kursinnehåll


Dag I: 2 april


09.00–10.00
Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Produktinnehåll, riskbedömning, skadefall, kundernas förväntan m.m..
Maritha Lindström, Medicinsk riskspecialist Sjuk & Olycksfall, Susanna Thögersen, produktspecialist Sjuk och Olycksfallsförsäkring, Trygg Hansa

 

10.00–10.15
Paus

10.15 – 11.00
Sjuk- och olycksfallsförsäkring, forts.

11.00 – 12.00
Skadeförsäkring
Programpunkten ger dig en allmän orientering om skadeförsäkringens aktörer och branschorganisationer. Du får även en inblick i nämnder, myndigheter och lagar med koppling till skadeförsäkring, t.ex. försäkringsrörelselagen, försäkringsavtalslagen, försäkringsförmedlarlagen och personuppgiftslagen.
Anders Dahlgren, VD, SFA

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 14.00
Motorfordonsförsäkring
Lagar och förordningar, aktörer, produkter, villkor, kundgrupper, skadeorsaker, skadefall m.m.
Stefan Brala, Produktspecialist Motor, Trygg Hansa

14.00 – 14.15
Paus

14.15 – 15.00
Motorfordonsförsäkring forts

 

Dag II: 3 april


09.00 – 10.00
Hem-, villa- och fritidshusförsäkring
Produkter, villkor, skadeorsaker, skadevärderingsregler och diskussion runt verkliga skadefall
Håkan Franzén, Produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

10.00 – 10.15
Paus

10.15 – 11.00
Hem-, villa- och fritidshusförsäkring, forts.

11.00 – 12.00
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå kan alla privatpersoner få objektiv fakta och vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet. Ta del av Konsumenternas arbete och hur de hanterar inkomna ärenden. 
Peter Stark, Jurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 14.00
Företagsförsäkring
Företagsförsäkring sak/egendom – en genomgång av grunderna i företagsförsäkring i kombination med verkliga skadefall.
Jan Järnstad, Senior Projektledare Stora Skador/ verksamhetsutvecklare, Gjensidige
Joachim Joachimsson, UW Ansvar Företag, Gjensidige

14.00 – 14.15
Paus

14.15 – 14.50
Företagsförsäkring, forts.

14.50 – 15.00
Avslutning

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98