Sjuk- och olycksfallsseminariet

Ta del av det senaste inom sjuk och olycksfallsförsäkringens utveckling


Alla drabbas någon gång i livet av sjukdom eller skada, och lyckligtvis är det mesta övergående och låter oss återgår till ett normalt liv. Men några får en diagnos eller permanent skada som förändrar livet. Under seminariet granskas bland annat utvecklingen inom cancervården och de metoder för att upptäcka avvikelser i tid. Men vi tar oss även en titt på neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar och en del praktiskt handhavande kring hur vi bör hantera känsla uppgifter.

Välkommen till ett heldagsseminarium som tar upp det senate inom sjuk och olycksfallsförsäkringen.
 

Program

09.00–09.10

Seminariet öppnas

Zara Lindberg, Produktansvarig Personförsäkring, Dina Försäkringar

09.10–09.50

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att hjärnan hos en person, inom vissa områden, fungerar annorlunda jämfört med hur den fungerar för de flesta andra. Det speciella fungerandet är medfött och kommer således att bestå under en persons hela liv. Att en persons hjärna fungerar annorlunda innebär inte nödvändigtvis något negativt, men ofta ställer det till problem i livet i sådan grad att det är meningsfullt att tala om en nedsättning av hjärnans funktioner.
Annica NilssonIntressepolitisk ombudsman, Riksförbundet Attention

09.50–10.30

Inte bara en tarm

Efterfrågan på en mer holistisk vård som tar följdsjukdomarna i beräkning är fullt förståelig. Över sju av tio respondenter uppgav någon form av andra hälsoproblem, som värkande leder, problem med huden och framför allt psykiska besvär som ångest och depression.
Peter Eneroth, Generalsekreterare, Mag- och tarmförbundet


10.30–10.50

Paus


10.50–11.30

Utveckling inom cancervården och diagnostiseringen

Dödligheten i cancer har sjunkit under de senaste 40 åren och överlevnaden efter diagnos har ökat. Dessa förbättringar hänger bland annat ihop med att vården har förbättrat möjligheterna till tidig diagnos. Däremot ökar antalet diagnostiserade cancerfall, även med hänsyn till att befolkningsmängden ökar och de äldre blir allt fler. Hur ser framtidens cancer vård ut? Är det några cancerarter som ökar respektive minskar?
Olle Larsson, M.D., Ph.D., professor, Karolinska Institutet

11.30–12.15

Säker förlossningsvård

Löf genomförde under 2007–2013, en studie kring förlossningsskador på barn. Andra fasen av Säker Förlossningsvård pågick mellan 2013-2017. I denna projektomgång följdes första fasen upp samt att även riskgraviditeter och skador på mamman (främst bäckenbottenskador) inkluderades.
Mia Ahlberg, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet

12.15–13.15

Lunch


13.15–14.00

Hantering av känsliga personuppgifter

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan ”vanliga” personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter måste också skyddas mer än andra uppgifter. Hur får man egentligen göra med dessa uppgifter? Är det tillåtet att lämna sitt skrivbord där känsla dokument kan vara synliga? 
Christian Sandell, Jurist och Dataskyddsombud, Svensk försäkring i samverkan

14.00–14.45

Så överlever serviceföretagen digitaliseringen?

Digitaliseringsvågen sköljer över oss och vi kan inte längre ducka. Redan idag kan vi skönja att bland annat att artificiell intelligens övertar den första kontakten med våra kunder. Digitaliseringen skapar nya möjligheter, nya trender, tjänster och produkter. Hur ska försäkringsbranschen förbereda sig och vilka långsiktiga vinster finns det för såväl våra bolag som för försäkringstagaren?
Pär Johansson, Talesperson digitaliseringsfrågor, Visma Sverige

14.45–15.00

Paus


15.00–15.50

Life defining moments

Livet består av ett antal "life defining moments" och klockan 16.24 den 6:e december år 2000 var ett sådant. Då föddes (Olle) Olof Erik Arvid Westin min son och jag har älskat honom gränslöst sedan dess. Begreppet gränslöst har verkligen fått bekänna färg sedan dess. Ett annat "life defining moment" var när Olle fick diagnosen Tourette Syndrom med drag av ADHD och Aspergers." Det handlar inte längre bara om Olle, det handlar om livet som har pågått parallellt under de här 18 åren, livet mellan raderna, syskonlivet, avslutade relationer, påbörjade relationer, terapi, insikter och utsikter, hopplöshet och hoppfullhet. Med andra ord, det som många kallar livspussel, ett uttryck som jag värjer mig emot eftersom det i sig betyder att det finns en viss mängd givna bitar som ska visa en given bild.Det jag har haft att göra med de senaste 18 åren är mer som mosaik, olika stora bitar, inget mönster, alla sorters färger. Vill jag ha en bild så är det bara att köra igång, vem vet, den kanske till och med blir bra och vem vet, den kanske till och med föreställer något?
Fredrik Westin är musiker, poet, konstnär och mångsysslare. Han har arbetat som kommunchef, socialchef, HR-chef och VD både i Sverige och internationellt.


15.50–16.00

Sammanfattning av seminariet

Zara Lindberg, Produktansvarig Personförsäkring, Dina Försäkringar