Sjuk- och olycksfallsseminariet

Ta del av det senaste inom sjuk och olycksfallsförsäkringens utveckling


Alla drabbas någon gång i livet av sjukdom eller skada, och lyckligtvis är det mesta övergående och låter oss återgår till ett normalt liv. Men några får en diagnos eller permanent skada som förändrar livet. Under seminariet granskas bland annat utvecklingen inom cancervården och de metoder för att upptäcka avvikelser i tid. Men vi tar oss även en titt på neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar och en del praktiskt handhavande kring hur vi bör hantera känsla uppgifter.

Välkommen till ett heldagsseminarium som tar upp det senate inom sjuk och olycksfallsförsäkringen.
 

Program

09.00–09.10

Seminariet öppnas

Zara Lindberg, Produktansvarig Personförsäkring, Dina Försäkringar

09.10–09.50

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att hjärnan hos en person, inom vissa områden, fungerar annorlunda jämfört med hur den fungerar för de flesta andra. Det speciella fungerandet är medfött och kommer således att bestå under en persons hela liv. Att en persons hjärna fungerar annorlunda innebär inte nödvändigtvis något negativt, men ofta ställer det till problem i livet i sådan grad att det är meningsfullt att tala om en nedsättning av hjärnans funktioner.

09.50–10.30

Inte bara en tarm

Efterfrågan på en mer holistisk vård som tar följdsjukdomarna i beräkning är fullt förståelig. Över sju av tio respondenter uppgav någon form av andra hälsoproblem, som värkande leder, problem med huden och framför allt psykiska besvär som ångest och depression.

10.30–10.50

Paus


10.50–11.30

Utveckling inom cancervården och diagnostiseringen

Dödligheten i cancer har sjunkit under de senaste 40 åren och överlevnaden efter diagnos har ökat. Dessa förbättringar hänger bland annat ihop med att vården har förbättrat möjligheterna till tidig diagnos. Däremot ökar antalet diagnostiserade cancerfall, även med hänsyn till att befolkningsmängden ökar och de äldre blir allt fler. Hur ser framtidens cancer vård ut? Är det några cancerarter som ökar respektive minskar?
Olle Larsson, M.D., Ph.D., professor, Karolinska Institutet

11.30–12.15

Säker förlossningsvård

Löf genomförde under 2007–2013, en studie kring förlossningsskador på barn. Andra fasen av Säker Förlossningsvård pågick mellan 2013-2017. I denna projektomgång följdes första fasen upp samt att även riskgraviditeter och skador på mamman (främst bäckenbottenskador) inkluderades.
Mia Ahlberg, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet

12.15–13.15

Lunch


13.15–14.00

Hantering av känsliga personuppgifter

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan ”vanliga” personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter måste också skyddas mer än andra uppgifter. Hur får man egentligen göra med dessa uppgifter? Är det tillåtet att lämna sitt skrivbord där känsla dokument kan vara synliga? 

14.00–14.45

Så överlever serviceföretagen digitaliseringen?

Digitaliseringsvågen sköljer över oss och vi kan inte längre ducka. Redan idag kan vi skönja att bland annat att artificiell intelligens övertar den första kontakten med våra kunder. Digitaliseringen skapar nya möjligheter, nya trender, tjänster och produkter. Hur ska försäkringsbranschen förbereda sig och vilka långsiktiga vinster finns det för såväl våra bolag som för försäkringstagaren?
Pär Johansson, Talesperson digitaliseringsfrågor, Visma Sverige

14.45–15.00

Paus


15.00–15.50

Programpunkt publiceras inom kort.

15.50–16.00

Sammanfattning av seminariet

Zara Lindberg, Produktansvarig Personförsäkring, Dina Försäkringar