IDD i praktiken

Nuläge, utmaningar och framtiden

Lagstiftningen bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 om försäkringsdistribution (IDD). Detta omfattar all försäkringsdistribution och således omfattas såväl försäkringsföretag som den försäkringsförmedlingsverksamhet som idag sker enligt lagen om försäkringsförmedling. IDD innehåller en rad utmaningar för försäkringsbranschen, och trots att regelverket redan trätt i kraft finns många olösta frågor för branschen att försöka hantera. Vi går igenom aktuell status i arbetet med IDD från ett försäkringsbolagsperspektiv och blickar framåt mot vad som behöver hanteras.
 

Vi kommer även att få ta del av Karin Lidmans perspektiv på IDD från sitt arbete på If Skadeförsäkring AB som Head of Regulatory.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar som jurist, produktutvecklare, marknadsansvarig, distributionsansvarig, VD eller complianceansvarig på ett försäkringsförmedlarbolag, försäkringsbolag eller en bank.
 

Program

09.00–10.00
Bakgrund och presentation av nuvarande regelverk

10.00–10.15
​Paus

​10.15–11.00
Informationskrav och uppföranderegler

11.00–12.00
​Tillståndskrav och verksamhetsregler

12.00–13.00
Lunch

13.00–14.00
IDD i skadeförsäkringsbolag  

14.00–14.45
Rådgivning och ersättning

14.45–15.00
​Paus

15.00–16.00
​Tillsyn, ingripanden och övergångsregler

 

Kursledare

 

Carl Johan Rundquist, Jur. kand./Senior Associate D-Law
Carl Johan har en lång och bred erfarenhet från företag inom pensions- och försäkringsbranschen. Efter tjänstgöring som tingsnotarie samt stadsnotarie i Stockholms stad i några år, har han sedan 1986 arbetat som försäkringsjurist, vice chefsjurist och chefsjurist i flera olika livförsäkringsbolag, bland andra Skandia, Trygg-Hansa och senast SPP. Carl Johan har också varit styrelseledamot i Försäkringsjuridiska Föreningen, IPEBLA och Svenska avdelningen av AIDA och är för närvarande styrelseledamot i Föreningen Pensionsspecialisterna.

 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97