Motorskadehantering – fördjupningskurs

Vad gäller vid stöld, tillgrepp, olovligt brukande och förskingring?


Fullsatt! Nytt tillfälle den 13 november 2019 i Malmö. Gå vidare till nästa kurstillfälle >> 


Fördjupningskursen i motorskadehantering vänder sig till dig som arbetar som skadereglerare eller skadechef och vill fördjupa dig inom området. Under kursdagen fokuserar och går ni på djupet med frågor som berör skadehanteringen av bilskador. Du ges möjlighet att nätverka och diskutera specifika ärenden och rättsfall med såväl kursledare som dina kurskamrater.
 

Innehåll och upplägg

Gemensamt för försäkringsbranschen är att stöldförsäkringen omfattar skada på grund av stöld eller tillgrepp men inte skada på grund av olovligt brukande eller förskingring. Stöldförsäkringen gäller inte för skada orsakad av någon som tillhör försäkringstagarens hushåll.

Vi kommer att inleda dagen med att diskutera begreppen stöld, tillgrepp, olovligt brukande och förskingring samt skillnaderna mellan dessa. Vad är förutsättningarna för att det skall vara fråga om ett tillgreppsbrott? Vilken betydelse har avsikten för försäkringsfallet? Efter detta kommer vi att behandla vilken betydelse besittningsrätten har. Kan flera personer ha besittning av ett fordon samtidigt och när överlämnas besittningen till någon annan?

Kursen baseras på vägledande domar och seminarieledarnas praktiska erfarenhet inom området och varvar grupparbeten med diskussioner i grupp. Under grupparbetena kommer vi att utgå ifrån fall som berör olovligt brukande av familjemedlem eller närstående, provkörning, gemensam besittning och när fordonet överlåtes till tredje man.

 

Kursledare

 

 

Helene Wilson

Helene har sedan 2007 arbetat på Trygg-Hansa som specialist och lärare inom motorprodukten på kundservice. Senast arbetar hon som skadespecialist inom både tung och lätt trafik på motorskador med fördjupning på villkorsfrågor.

 

 

 

 

 

Filippa Kruse

Filippa har studerat juristprogrammet i Lund och arbetar sedan 4 år som Skadespecialist på Trygg-Hansa. Filippas inriktning är trafiklagstiftning och hon har tidigare arbetat som skadereglerare inom motorskador, ansvarsskador och rättsskydd.

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98