Grundkurs Skadeförsäkring

Översiktskurs för dig som är nyanställd eller vill ha en bättre inblick i skadeförsäkring

 

Kursen syftar till att ge en god förståelse för skadeförsäkring, främst produktkännedom. Vi beskriver också delprocesserna såsom produktutveckling, värdering av risk, marknadsföring, försäljning, skadereglering, återförsäkring mm. Du kommer också att få en inblick i aktuell lagstiftning och skadeförsäkringsmarknaden i stort.
 

För vem?

Kursen passar dig som är nyanställd inom skadeförsäkring på ett försäkringsbolag eller hos en förmedlare. Den passar även dig som arbetar på angränsande stödfunktioner som IT, ekonomi, HR, reception etc. och som vill ha en grundläggande orientering över hela skadeförsäkringsområdet. Kursen lämpar sig även för dig som arbetar med försäkring på bank eller som försäkringsförmedlare, eller har din huvuduppgift inom livförsäkring men som också vill ha en grundläggande kunskap om skadeförsäkring.
 

Kursinnehåll

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vi går igenom bland annat produktinnehåll och riskbedömning vid sjuk- och olycksfallsförsäkring. Under punkten ges exempel på skadefall. Vi diskuterar även kundernas förväntan av försäkringen.

Skadeförsäkring

Programpunkten ger dig en allmän orientering om skadeförsäkringens aktörer och branschorganisationer. Du får även en inblick i nämnder, myndigheter och lagar med koppling till skadeförsäkring, t.ex. försäkringsrörelselagen, försäkringsavtalslagen, försäkringsförmedlarlagen och personuppgiftslagen.

Motorfordonsförsäkring

Du får en genomgång av lagar och förordningar, vilka aktörer och produkter som finns, samt hur motorförsäkringsvillkor ser ut. Vi granskar även kundgrupper, skadeorsaker och går igenom skadefall.

Hem-, villa- och fritidshusförsäkring

Under punkten går vi igenom olika försäkringsprodukter och villkor. Vi granskar skadeorsaker, skadevärderingsregler och diskuterar verkliga skadefall.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå kan alla privatpersoner få objektiv fakta och vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet. Ta del av Konsumenternas arbete och hur de hanterar inkomna ärenden. 

Företagsförsäkring

Företagsförsäkring sak/egendom – en genomgång av grunderna i företagsförsäkring i kombination med verkliga skadefall.

 Har du frågor? Kontakta mig.


 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98