Ingå avtal med försäkringsförmedlare!

Vad bör du tänka på vid anlitande av externa försäkringsförmedlare


Det är vanligt att försäkringsbolag anlitar externa försäkringsförmedlare som ansvarar för försäljning av bolagets produkter. Under kursen går vi igenom relevanta regelverk som styr försäkringsförmedlingsverksamheten, framförallt försäkringsdistributionsdirektivet och den svenska lagen om försäkringsdistribution.

Vi går även igenom de olika typerna av förmedlare, bland annat förmedlare med eget tillstånd, anknutna/anknutna sidoverksamma förmedlare, tipsare och specialombud samt konkreta åtgärder som försäkringsbolag behöver vidta vid anlitandet av dessa typer av förmedlare. Vi diskuterar även prövningen av anknutna förmedlare, samt vad som gäller vid ett eventuellt skadeståndsanspråk för respektive typ av förmedlare. Kursen behandlar utformningen av förmedlaravtal, både i förhållande till försäkringsdistributionsregelverket och regelverket för outsourcing samt hur försäkringsförmedlarverksamhet avgränsas mot verksamhet som bedrivs av gruppföreträdare. 
 

Innehåll och upplägg

Kursen kommer att utgå från en mängd praktiska exempel i syfte att konkretisera regelverket och skapa förståelse för hur man behöver agera vid anlitande av en försäkringsförmedlare. Under kursen kommer det finnas mycket utrymme för diskussioner och frågor.

Ur programmet:
 

  • Olika typer av försäkringsförmedlare
  • Vad ska man tänka på vid anlitandet av en förmedlare?
  • Prövning och registrering av anknutna förmedlare
  • Ansvar för skada
  • Typiska villkor
  • Avgränsning mot uppdragsavtal och outsourcing
  • Avgränsning mot gruppföreträdare
     

Erfarenhetsutbyte – tid för deltagarna att tillsammans med kursledaren diskutera sina egna erfarenheter.
 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar på ett försäkringsbolag med ansvar för förmedlarsamarbeten och affinity, eller som arbetar som COO, säljchef eller säljmedarbetare. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.


Kursledare/föreläsare

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Anna har arbetat med affärsjuridik sedan 1999, varav ett år i USA. Hon har under hela sitt yrkesliv intresserat sig för och arbetat med personuppgiftsrätt. Hennes erfarenhet är bred och har sin grund i kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Sedan flera år tillbaka har hon även fördjupat sig inom försäkringsrätten. Anna har hållit många utbildningar i bland annat försäkringsrätt och utbildar även inom personuppgifter och marknadsföringsrätt hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97