Vi har bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Fondsparande – något för alla!

En lunchföreläsning om att bygga en diversifierad portfölj och förvalta den


Svenska Försäkringsföreningen bjuder in till en lunchföreläsning där du får lära dig mer kring fonder och investeringar. Vi kommer att diskutera vad som lett fram till dagens val av fonder hos bolagen och hur stor påverkan konsumenten har. Vidare får du grundläggande kunskaper kring hur rådgivare rekommenderar fonder när de hjälper kunden att bygga en portfölj. Vad ska man tänka på kring kortsiktigt kontra långsiktigt sparande?

Välkommen till en oberoende mötesplats för att skapa nätverk inom försäkringsbranschen!

 

Innehåll

Föreläsningen går dels igenom bolagsperspektivet där vi kommer att diskutera hur bolagen lägger upp sina fondplattformar och dels försäkringskundens sparande och vad de ska tänka på, oavsett erfarenhet av sparande.  

Efter föreläsningen blir det en gemensam lunch där det kommer att finnas mycket utrymme för diskussioner och frågor.

 

Diskussionspunkter
 

  • Vilka typer av fonder finns det?
  • Hur resonerar rådgivaren när denne väljer fonder?
  • Varför ska man välja olika fonder beroende på placeringshorisont?
  • Hur bygger man en diversifierad portfölj?
  • Hur ofta bör fondportföljen ses över?
  • Vad tänker branschen på när de väljer fonder till sina fondtorg?
  • Hur ser de på branschens allt större krav på hållbarhet?

 

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till alla som arbetar i försäkringsbranschen och som är intresserade av att lära sig mer om grunderna kring fonder, portföljkunskap och hur branschen tänker kring fondselektering. Oavsett om du vill bli bekvämare med att förvalta din egna portfölj och fondspara eller om du vill bli bättre på att förklara och entusiasmera den ovana kunden att aktivt förvalta sin portfölj, så passar denna lunchföreläsning dig! Du behöver inga särskilda förkunskaper för att delta.
 

Föreläsare


Frida Wärvik

Affärsutvecklare, SPP

Frida har arbetat på SPP sedan 2012. Hennes fokus är fonder och traditionell försäkring med genomgående höga krav på hållbarhet. Dessförinnan arbetade hon bl.a. som gruppchef och finansiell rådgivare. Frida motiveras av att engagera människor att känna sig tryggare med sin ekonomi och har en magisterexamen i ekonomi.

 

 

Despina Xanthopoulou

Affärsutvecklare, Lynx Asset Management

Despina har arbetat på Lynx Asset Management sedan 2015. Dessförinnan arbetade hon på Länsförsäkringar Kapitalförvaltning i nio år som förvaltaranalytiker och allokerade till flera tillgångsslag med fokus på hedgefonder. Hon har även jobbat som investeringskonsult och portföljanalytiker och har haft många föreläsningar kring ämnet. Despina har en civilekonomexamen i finansiell ekonomi.

 Har du frågor? Kontakta mig.
 


Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97