Motorförsäkringsseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med motorförsäkring


I år tar vi oss bland annat en närmare titt på hur vi ska se på alla de nya fortskaffningsmedel som idag blir allt vanligare på våra gator. Hur ska dessa klassas och borde dessa trafikförsäkras? SOS International kommer att föreläsa om Bedrägeridokumentation under den akuta skadeprocessen. Hur kan det här hjälpa oss inom skaderegleringen? 

Via avslutar seminariet med att få ta del av hur vi kan lägga upp ett samtal till kund som kanske kommer att få ett negativt besked. Hur kan man lägga upp samtalet och ändå på ett tydligt sätt beskriva bolagets ställning i skadefrågan?

Det här är bara några av de ämnen vi kommer att belysa under 2019 års motorskadeförsäkringsseminarium.
 

För vem?

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med motorfordonsförsäkring som skadereglerare, tekniker, utredare, produktutveckling eller har ett allmänt intresse i dessa frågor. Medverkar gör erfarna specialister och praktiker som ger dig viktiga uppdateringar i aktuella frågeställningar som rör motorfordonsförsäkring.


Program


09.00–09.10 | Seminariet öppnas av moderator

Liza Almqvist, Chef Kvalitetsutveckling APP & Skador, Gjensidige
 

09.10–09.50 | Vad är detta för sorts fordon egentligen?

Att förflytta sig med en tillfälligt hyrd ”kick bike”, är idag en vanlig syn på våra gator och trottoarer. Ett miljövänligt fordon som förflyttar dig på ett litet ”kick”. Men vad är det här för sorts fordon? Borde det krävas trafikförsäkring när det framförs på allmän väg? 

Susanne Wallhagen, Trafiksäkerhetsansvarig, NTF

09.50–10.45 | Södertälje kommuns förebyggande arbete mot bilbränder

I Södertälje har man under några år arbetat preventivt för att minska kommunens bilbränder. Tillsammans med bland annat räddningstjänst, polis och försäkringsbolagen, har man skapat en nedåtgående trend bland antal bilbränder. Hur lyckades man få till denna trend? Vilka avgörande insatser ser man har haft störst betydelse i det gemensamma arbetet med att minska bilbränderna.

Ann-Kristin GunnarssonKommunpolis, Lpo Södertälje
Fredrik MarklundUtredningsinspektör, Utredningsenhet, Sthlm, Folksam

10.45–11.10 | Paus och nätverkande
 

11.10–11.55 | Batteri mot fossildrift – på kort och lång sikt

Enligt en relativt ny rapport belyses miljöpåverkan i samband med tillverkning av batterier till elbilarna. Miljöpåverkan vid tillverkning av ett batteri, motsvarar i rapporten dieselförbrukningen för upp till 10000 mils körning, 8 år med 1224 mil/år med en ny dieseldriven bil. Hur miljövänlig är en elbil i förhållande till en nya fossildrivet fordon?

Lisbeth Dahllöf , Forskare, IVL, Svenska Miljöinstitutet
 

11.55–12.15 | Interaktivitet
 

12.15–13.15 | Lunch
 

13.15–14.00 | Bedrägeridokumentation under den akuta skadeprocessen

Bedrägeriförsök utgör en stor kostnad för försäkringsbranschen i dag och uppskattas kosta försäkringsbolagen mellan 3–6 miljarder kronor om året. Nu kan SOS International erbjuda sina kunder en helt ny tjänst, bedrägeridokumentation i samband med bilolyckor, och därmed hjälpa försäkringsbolag att spara pengar.

Markku Reinikainen, Head of Nordic Network Development, Technical Division, SOS International
 

14.00–14.30 | Konsumenternas Försäkringsbyrå – 40 år

Konsumenternas försäkringsbyrå har väglett konsumenter inom försäkring i 40 år. Vilka frågor ställer konsumenter på motorområdet och vilka trender ser försäkringsbyrån inom motorförsäkring?   

Helen Bernerfalk, jurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå
 

14.30–14.50 | Paus och nätverkande

 

14.50–15.50 | Retorik – hur genomför man det svåra samtalet till kund

Att ge ett negativt besked till kund, är något alla någon gång ställs inför. Hur gör man för att på bästa sätt, framföra beskedet om att till exempel ersättningen inte kommer att utgå? Här får du ta del av några av de samtalsverktyg du kan använda dig av i kontakt med kund.

Per Furumo, talarträning, retorik och presentationsteknik, Voice and Message AB 

15.50–16.00 | Sammanfattning och avslutning

Liza Almqvist, Chef Kvalitetsutveckling APP & Skador, Gjensidige