Grundkurs i juridik – för försäkringsbranschen

Introduktion till allmänjuridiska rättskoncept

 

Kursen är en introduktion till juridiken och ger kunskap om hur den svenska rättsordningen är uppbyggd. Du får stifta bekantskap med grundläggande regler och begrepp inom de viktigaste rättsområdena. I kursen granskas flertalet olika rättsområden och rättskällor. Du får också lära dig hur du löser juridiska problem. Kursen ger dig en grundförståelse och praktisk användbara kunskaper inom de flesta juridiska områden som du kan komma i kontakt med i ditt arbetsliv. Föreläsningar varvas med praktiska övningar inom olika rättsområden som är kopplade till försäkring.

För vem?

Kursen vänder sig till bland annat skadechef, skadereglerare, riskbedömare, underwriter, rådgivare, förmedlare eller annan yrkesroll med behov av grundläggande kunskap i juridik och svenska regelverk i ditt dagliga arbete. Kursen passar även befattningshavare som önskar en grundläggande kunskap inom svenska regelverk.


Vad får jag som deltagare?

  • Professionell vidareutbildning
  • Kompetensutveckling
  • Utökat professionellt nätverk
  • Erfarenhetsutbyte med branschkollegor 
  • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar

 

Mål

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om det regelverk som påverkar den svenska försäkringsbranschen. Du blir bekant med juridiska termer och begrepp. Du lär dig att analysera och tolka lagtext, att identifiera, analysera och lösa grundläggande juridiska problemställningar samt att lämna juridiskt vederhäftig information i din yrkesroll.

 

Intyg

Efter avslutad kurs utfärdas ett deltagarintyg. 

 

Föreläsare

Utbildningsledare

Kursen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

Gästföreläsare

Under kursen bjuds flera gästföreläsare in för att undervisa och leda diskussionerna i de olika ämnena. Det kommer att vara såväl akademiker som sakkunniga från branschen.

 Juridikprogram för försäkringsbranschen
– en extra djup försäkringsjuridisk utbildning

Denna kurs ingår i utbildningen Juridikprogram för försäkringsbranschen. Juridikprogrammet delas upp i tre block varpå denna kurs tillhör första delkursen.  Du kan välja att läsa hela programmet (nio dagar) eller gå de enskilda kurserna. Kurserna behöver inte läsas i ordning.

Gå till programmet >>

 

Fler kurser som ingår i programmet
 

Allmän avtalsrätt och skadeståndsprövning

10–12 mars 2020

Kursen går igenom allmän avtalsrätt och går djupare in på skadeståndsrätten i avtalsförhållanden samt fordringsrätt.

Gå till kursen>>


Försäkringsjuridik – hur tillämpar vi regelverken?

5–7 maj 2020

Kursen går igenom försäkringsrätten så som försäkringsrörelse, försäkringsdistribution och försäkringsavtal.​​​

Gå till kursen >>

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97