Gruppförsäkringsseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med gruppförsäkringar


Ett seminarium för dig som arbetar med gruppförsäkring – jurist, produktansvarig, försäkringsförmedlare, kundtjänstansvarig eller anställd på marknads- och kommunikationsavdelningen samt beställare. Seminariet lyfter utmaningar och frågeställningar inom gruppförsäkring och får dem belysta ur olika vinklar. Under seminariet ges utrymme för frågor och diskussioner.

 

Program

 

09.00–09.15 | Inledning av moderatorer


Stefan Pärsson, VD, Svenska Försäkringsföreningen
Cajsa Eylis, Försäkringsförmedlare, Max Matthiessen

 

09.15–09.50 | Vad vill Sweco uppnå med sina gruppförsäkringslösningar?

Hur planerar Sweco som arbetsgivare när de planerar inför en förändring av leverantör kring sina gruppförsäkringsprodukter? Vad ska man tänka på kring upphandling? Hur viktigt är pris kontra produktegenskaper och service?

Viktoria Gårdö, Pension & Försäkringsspecialist, Sweco Sverige AB

 

09.50–10.30 | Att välja rätt borde vara lätt – och roligt!

Hur går det att göra upphandlingssituationen mer hållbar för alla parter – är det en kunskapsfråga? Med en nyligen framtagen handbok vill Bliwa sprida kunskap till fackförbund om gruppförsäkring. Samlade lärdomar och tankar kring bland annat innehåll, premier, förutsättningar och regelverk.

Malin West, Kundansvarig, och Andreas Gustafsson, Senior underwriter, Bliwa Livförsäkring

 

10.30–10.50 | Paus och nätverkande

 

10.50–11.30 | Upphandlingsprocessen – hur får man till bästa lösningen mellan försäkringsgivaren och uppdragsgivaren?

Vad ska man tänka på kring upphandlingen? Hur planerar förmedlarbolagen när de får en förfrågan? Hur viktigt är pris kontra produktegenskaper och service samt vilka är de vanligaste frågorna från beställaren?

Henrik Magnusson, Rådgivare Gruppförsäkring/Affinity, Söderberg & Partners
 

11.30–12.30 | Lunch
 

 

12.30–13.10 | De sänkta sjuktalens påverkan på försäkringsprodukten

Ser man någon påverkan på produktutveckling efter de allt lägre sjuktalen? Vilka utmaningar ser man framöver?

Kristina Hagström, Risk & Hälsostrateg, Skandia Liv

 

13.10–14.10 | Produktutveckling i framtiden – hur kommer de se ut?​

  • Anpassade lösningar inom sjukvårdsförsäkring
  • Vad har hänt efter förmånsbeskattning?
  • Vilka produkter ser vi framöver?
  • Vilken påverkan har anställda, arbetsgivare och lagstiftare?
     

Göran Engström, , Chef Livförsäkring, Nordeuropa Försäkring AB

 

14.10–14.30 | Paus och nätverkande
 

 

14.30–15.00 | De vanligaste frågeställningarna från konsumenten

Varje år får Konsumenternas försäkringsbyrå in frågeställningar och problem från konsumenter som gällande gruppförsäkringar. Vilka erfarenheter har de av gruppförsäkring och vilka är de vanligaste frågeställningarna?

Karolina Reinholdsson, jurist, Konsumenternas försäkringsbyrå

 

15.00–15.40 | Digital transformation och individen

Vad innebär digital transformation, på riktigt? Generationsklyftan kring teknik är bred samtidigt som omvärlden går allt snabbare. Hur har konsumenterna påverkat branscher, med sina krav på enkelhet och smidiga lösningar? Hur ska traditionella bolag lyckas leverera lösningar som uppfyller deras förväntningar och vad ser vi  för trender framöver?

Johan Skugge, Konsult Digital Transformation, Prime & United Minds

 

15.40–16.00 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

 

Moderatorer

 

Cajsa Eylis

Försäkringsförmedlare, Max Matthiessen

 

 

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

 

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se

08-522 789 97